Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Của Lễ Được Đức Chúa Trời Chấp Nhận

Ngày 07 – Của Lễ Được Đức Chúa Trời Chấp Nhận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 4:1-15

1 A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Bà thụ thai và sinh Ca-in. Bà nói: “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi đã sinh được một người.” 2 Bà lại sinh A-bên, em Ca-in. A-bên chăn chiên, còn Ca-in làm ruộng.

3 Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. 4 Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-bên và lễ vật của ông, 5 nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế, Ca-in giận lắm và sa sầm nét mặt. 6 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? 7 Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó.”

8 Ca-in nói chuyện với A-bên, em mình. Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên và giết đi. 9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “A-bên, em con ở đâu?” Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con sao?” 10 Đức Giê-hô-va hỏi: “Con đã làm điều gì vậy? Tiếng của máu em con từ dưới đất đã kêu thấu đến Ta. 11 Bây giờ, con bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất nầy, là đất đã hả miệng hút máu em con đổ ra bởi tay con. 12 Khi con canh tác, đất sẽ chẳng sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ lẩn trốn và phiêu bạt trên đất.” 13 Ca-in thưa với Đức Giê-hô-va: “Hình phạt nầy quá sức chịu đựng của con. 14 Nầy, ngày nay Chúa đuổi con ra khỏi đất nầy, con sẽ bị che khuất khỏi mặt Chúa và lẩn trốn, phiêu bạt trên đất; và rồi, có ai đó gặp con, họ sẽ giết con.” 15 Đức Giê-hô-va phán: “Không đâu! Nhưng nếu ai giết Ca-in, người ấy sẽ bị báo thù gấp bảy lần.” Đức Giê-hô-va đánh dấu trên người Ca-in để ai gặp Ca-in thì không giết.

Suy ngẫm và hiểu

Ca-in và A-bên được sinh ra bởi A-đam và Ê-va. Ca-in làm ruộng, còn A-bên chăn chiên. Cả hai đều dâng của lễ cho Đức Chúa Trời bằng những thứ mà họ làm ra. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận của lễ của A-bên. Điều này là bởi vì khi A-bên hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:4), thì Ca-in lại không (c.1-7).

Qua sự việc này, Ca-in ghét A-bên và cuối cùng đã giết ông. Đức Chúa Trời đã nghiêm khắc hỏi Ca-in và rủa sả ông. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho Ca-in một dấu chỉ của sự bảo vệ để người ta không giết ông (c.8-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-5 Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ của A-bên dâng lên cách hết lòng (Hê-bơ-rơ 11:4); nhưng Đức Chúa Trời đã không nhận của lễ của Ca-in. Đức Chúa Trời đã quyết định nhận loại của lễ nào dựa trên tấm lòng và đời sống của Ca-in và A-bên; sự chấp nhận không dựa trên loại của lễ. Là một người thờ phượng, tấm lòng và đời sống của bạn như thế nào? Có phải sự thờ phượng của bạn xứng đáng với sự chấp nhận của Đức Chúa Trời không?

C.10-12 Đức Chúa Trời đã rủa sả Ca-in khỏi mảnh đất mà máu của A-bên đổ ra. Ca-in bị trừng phạt bằng việc phải rời khỏi mảnh đất của ông và trở thành một người lang thang trên đất. Cho dù chúng ta phá vỡ trật tự hài hòa của sự sáng tạo theo bất cứ cách nào, thì sẽ có một cái giá kinh khiếp bởi lòng tham lam của chúng ta.

Tham khảo   

4:6-7 Những lời của Chúa thách thức Ca-in phải làm tốt hơn. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, ông vẫn có khả năng quay lại, để làm đẹp lòng Ngài. Tuy nhiên, để thành công trong việc làm điều này, ông phải vượt qua sự thống trị của tội lỗi hiện diện ở đây như một con thú hoang tìm kiếm để ăn nuốt Ca-in.

4:8 Sự thuật lại vắn tắt vụ giết người của A-bên đã nhấn mạnh sự lạnh lùng trong hành động của Ca-in. Có lẽ thái độ ganh ghét cộng với sự tức giận của Đức Chúa Trời khiến ông đã giết chết chính em trai mình cách hung bạo, không thương xót. Tính cực kỳ tàn ác của việc giết người đầy hằn học này cho thấy rằng tội lỗi đã làm chủ Ca-in.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống đời sống thanh khiết để đó sẽ là một của lễ được Ngài chấp nhận.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 21-23

 

Bình Luận:

You may also like