Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 24 – Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 7:10-17

10 Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha: 11 “Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao.” 12 Nhưng A-cha thưa: “Con sẽ không xin và cũng không dám thử Đức Giê-hô-va.” 13 Ê-sai nói: “Nầy, nhà Đa-vít hãy nghe đây! Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? 14 Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15 Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến khi biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. 16 Vì trước khi con trẻ ấy biết bỏ điều dữ chọn điều lành thì đất nước của hai vua mà ngươi sợ sẽ bị bỏ hoang. 17 Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, trên dân tộc ngươi và trên hoàng gia những ngày tai họa chưa từng có kể từ ngày Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa, đó là Ngài sẽ sai vua A-si-ri đến.”

Ma-thi-ơ 1:18-25

18 Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. 19 Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. 20 Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” 22 Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: 23 “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,”nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24 Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ, 25 nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.    

Suy ngẫm

A-cha, vua Giu-đa, đã từ chối đề nghị của tiên tri Ê-sai tìm kiếm dấu của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đã phán với ông về một dấu qua Ê-sai. Lời tiên tri đó là một nữ đồng trinh sẽ mang thai một trai, và con đó sẽ được gọi là Em-ma-nu-ên. Trước khi con trẻ đó trưởng thành, thì hai nước đe dọa Giu-đa sẽ sụp đổ (Ê-sai 7:10-17).

Dấu hiệu của Em-ma-nu-ên mà Ê-sai nói đến phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của thời đó, nhưng nó cũng là một lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si-a. Đó là lý do tại sao Ma-thi-ơ đã ghi lại rằng lời tiên tri của Ê-sai đã ứng nghiệm qua Đức Chúa Jêsus – Đấng đã trở nên xác thịt để ở cùng chúng ta trong thế giới này (Ma-thi-ơ 1:17-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Ma-thi-ơ 1:21-23  Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng Ngài cũng đến để ở cùng chúng ta trong thế giới này. Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo đã trở nên xác thịt và đến thế giới làm một con người để ở cùng chúng ta. Chúng ta có đang ở cùng Đức Chúa Jêsus hay không? Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta được đầy phép lạ của ân điển, nơi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta bất chấp bản tính tội lỗi và việc thiếu đức tin của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ê-sai 7:10-17  A-cha dựa vào sức mạnh quân sự của một nước hùng mạnh hơn là dựa vào Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thực sự tin và trông cậy vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đến thế giới này trong thân xác con người để ở cùng chúng ta hay không?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến để ở cùng chúng con, cám ơn Ngài vì đã cứu con và cho phép con là một phần của vương quốc Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 1-3 

Bình Luận:

You may also like