Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Sản Nghiệp Của Người Ma-Na-Se

Ngày 10 – Sản Nghiệp Của Người Ma-Na-Se

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 17:1-18

1 Bộ tộc Ma-na-se được bắt thăm chia đất vì ông là người con đầu lòng của Giô-sép. Con đầu lòng của Ma-na-se là Ma-ki, cha của Ga-la-át, là một chiến sĩ, nên được cấp cho vùng đất Ga-la-át và Ba-san. 2 Những người con khác của Ma-na-se cũng được bắt thăm chia đất theo từng gia tộc của họ: A-bi-ê-se, Hê-léc, Át-ri-ên, Si-chem, Hê-phe, Sê-mi-đa. Đó là các con trai của Ma-na-se, cháu Giô-sép, theo từng gia tộc của họ. 3 Xê-lô-phát, con trai của Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chắt của Ma-ki, chít của Ma-na-se, không có con trai, chỉ có các con gái tên là: Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Tiệt-sa. 4 Các cô ấy đến trước thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, trước Giô-suê, con trai Nun, và trước các nhà lãnh đạo mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp cùng với anh em chúng tôi.” Vậy, Giô-suê vâng lệnh Đức Giê-hô-va cấp cho các cô ấy một phần sản nghiệp như các anh em của cha các cô. 5 Vậy Ma-na-se bắt thăm được mười phần, không kể đất Ga-la-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đanh, 6 vì các con gái Ma-na-se có một phần sản nghiệp cùng với các con trai ông, còn đất Ga-la-át được chia cho các con trai khác của Ma-na-se. 7 Ranh giới của Ma-na-se từ A-se đến Mít-mê-thát đối diện Si-chem, rồi chạy về phía nam đến chỗ ở của dân Ên Tháp-bu-ách. 8 Đất Tháp-bu-ách thuộc về Ma-na-se, nhưng thị trấn Tháp-bu-ách gần ranh giới của Ma-na-se thì thuộc về con cháu Ép-ra-im. 9 Từ đó, ranh giới nầy chạy xuống tận suối Ca-na; trong số các thành Ma-na-se ở phía nam của suối nầy, có những thành thuộc về Ép-ra-im. Ranh giới của Ma-na-se chạy về phía bắc của suối và dừng lại ở biển. 10 Phần đất phía nam thuộc về Ép-ra-im, phần đất phía bắc thuộc về Ma-na-se, lấy biển làm ranh giới. Phía bắc tiếp giáp với A-se, phía đông tiếp giáp với Y-sa-ca. 11 Trong địa phận Y-sa-ca và A-se, Ma-na-se còn có thành Bết Sê-an cùng các thị trấn phụ thuộc và thành Gíp-lê-am cùng các thị trấn phụ thuộc, bao gồm cả cư dân của Đô-rơ cùng các thị trấn phụ thuộc, cư dân của Ên-đô-rơ cùng các thị trấn phụ thuộc, cư dân của Tha-na-ác cùng các thị trấn phụ thuộc, cư dân của Mê-ghi-đô cùng các thị trấn phụ thuộc, và thành thứ ba là Na-phốt. 12 Tuy nhiên, con cháu Ma-na-se không thể chiếm các thành ấy nên dân Ca-na-an cứ ở trong xứ đó. 13 Nhưng khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên hùng mạnh, họ cưỡng bách dân Ca-na-an lao động chứ không đuổi hết chúng được. 14 Con cháu của Giô-sép nói với Giô-suê: “Chúng tôi đã thành một dân đông người, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến hôm nay. Vậy tại sao ông cho chúng tôi chỉ có một phần đất làm sản nghiệp thôi?” 15 Giô-suê đáp: “Nếu anh em đông như vậy và vùng núi Ép-ra-im quá hẹp thì anh em hãy lên khai phá rừng và tạo dựng cho mình một chỗ trong đất của dân Phê-rê-sít và dân Rê-pha-im.” 16 Nhưng con cháu Giô-sép đáp: “Miền núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng thì tất cả dân Ca-na-an ở đó đều có thiết xa, cả dân Bết Sê-an cùng các thị trấn của nó và dân ở thung lũng Gít-rê-ên, cũng vậy.” 17 Giô-suê nói với nhà Giô-sép, tức là Ép-ra-im và Ma-na-se, rằng: “Anh em là một dân đông, có sức mạnh thì sẽ không chỉ lãnh một phần đất thôi, 18 nhưng miền đồi núi sẽ thuộc về anh em, dù chỉ là đất rừng, anh em cũng sẽ khai phá nó, và biên cương của nó sẽ thuộc về anh em; vì anh em sẽ đuổi được dân Ca-na-an mặc dù chúng có thiết xa và hùng mạnh.”

Suy ngẫm

Hậu duệ của Ma-ki, con đầu lòng của Ma-na-se, đã được chia đất ở phía đông sông Giô-đanh. Bây giờ những người còn lại của chi phái Ma-na-se nhận đất ở phía tây sông Giô-đanh. Vùng đất ở sông Giô-đanh người Ma-na-se nhận được có người Ép-ra-im ở phía nam, người A-se và người Y-sa-ca ở phía bắc. Nhưng người Ma-na-se cũng thất bại trong việc loại bỏ những người Ca-na-an còn lại trên đất của họ (c. 7-13).

Con cháu của Giô-sép than phiền vì vùng đất nhỏ dành cho họ, so với số dân của họ lớn hơn. Giô-suê đã quở trách đức tin yếu đuối của họ và bảo họ tìm đất của chính mình mà cư ngụ (c. 14-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-11  Đức Chúa Trời cho người Ma-na-se những ranh giới đất đai của họ, và khiến họ điều chỉnh ranh giới với người Ép-ra-im theo như số dân của họ. Điều này là để đảm bảo là họ sẽ sống hòa thuận với nhau bằng cách điều chỉnh đất đai theo hoàn cảnh và vị trí của họ. Vì thế, chúng ta cũng phải biết ơn sự công chính của Đức Chúa Trời và chia sẻ với cộng đồng đức tin của chúng ta, cho dù trong những hoàn cảnh tốt hơn hay xấu hơn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4  Các con gái của Xê-lô-phát xin quyền của mình bởi vì họ cảm thấy sản nghiệp của cha mình giá trị hơn. Những điều chúng ta muốn cầu xin Đức Chúa Trời là gì? Hãy tìm kiếm những thứ thực sự là sản nghiệp của Đức Chúa Trời, hơn là có sự tham lam ích kỷ.

Cầu nguyện: Xin hãy tha thứ cho con vì đã than phiền và không biết ơn về những thứ mà Ngài đã ban cho con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Ti-mô-thê 4-6

Bình Luận:

You may also like