Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Kẻ Đầu Sẽ Nên Cuối

Ngày 1 – Kẻ Đầu Sẽ Nên Cuối

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 1                     KẺ ĐẦU SẼ NÊN CUỐI

Ma-thi-ơ 20:1-16

Những Công Nhân Vườn Nho

1 “Vậy nên Nước Thiên Đàng ví như một điền chủ kia sáng sớm đi thuê công nhân làm vườn nho cho mình. 2 Khi đã thỏa thuận với họ về lương mỗi ngày một đồng đê-na-ri, ông sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. 3 Vào khoảng chín giờ sáng, người điền chủ lại ra chợ, thấy mấy người đứng không, 4 Ông bảo họ: ‘Hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi rồi tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.’ Họ liền đi làm. 5 Khoảng mười hai giờ trưa, và ba giờ chiều, điền chủ lại ra chợ và làm như vậy. 6 Vào khoảng năm giờ chiều,ông lại ra chợ, ông thấy mấy người đứng không, Ông bảo: ‘Tại sao các anh đứng không suốt ngày vậy?’

7 Họ đáp: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Điền chủ bảo: ‘hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi.’
8 Đến chiều tối, ông bảo người quản lý: ‘Hãy gọi công nhân vào trả lương cho họ, bắt đầu từ người thuê sau cùng đến người thuê đầu tiên.’
9 Những người được thuê lúc năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh một đồng đê-na-ri. 10 Khi những người được thuê trước hết đến, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng đê-na-ri. 11 Họ vừa cầm tiền công vừa lằm bằm với điền chủ: 12 ‘Những người được thuê sau cùng kia chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà ông chủ cũng trả lương bằng chúng tôi là những người làm việc vất vả và dang nắng suốt ngày.’
13 Chủ trả lời một người trong số ấy: ‘Bạn ơi, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? 14 Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. 15 Tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao?
16 Vậy những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.’ ”
chuasai12mondo
Bạn sẽ nên đầu hay cuối?

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu: 6-7 Giống như người chủ vườn nho đã cho những người cả ngày không có việc làm cơ hội được làm việc trong vườn nho của mình, Chúa không phân phát tiền công theo những tiêu chuẩn của thế gian. Khác với cách của thế gian, trong nước của Đức Chúa Trời, bất cứ ai đáp ứng sự kêu gọi của Ngài đều có thể đến và tham dự vào công việc của nhà Ngài. Bạn có phải là người thất nghiệp và đang khó khăn để tìm việc làm không? Ngay cả như vậy, bạn vẫn là người quý giá trước mặt Chúa.

Câu: 8-10 Ngài đã không trả lương cho những người làm công theo như điều họ xứng đáng hay không, nhưng theo nguyên tắc ân điển. Những người bắt đầu công việc muộn nghĩ rằng họ sẽ được trả công“hợp lý” (câu 4), nhưng người chủ vườn nho khác với những người chủ khác và trả cho mỗi người số tiền hàng ngày giống nhau. Nước Đức Chúa Trời cũng giống như vậy và những người đến sau có thể vui mừng trong sự thương xót và nhân từ giống như những người đến sớm nhất. Là một người được dự phần vào ân điển này, chúng ta nên áp dụng cùng nguyên tắc ân điển như vậy trong nơi làm việc của chúng ta.

Câu: 13-16 Ngài không chỉ gọi chúng ta vốn là những người không đủ tư cách mà còn cho chúng ta được vinh hạnh tham gia vào công việc Ngài. Vì vậy không ai có thể đòi quyền lợi riêng trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thể vui mừng và cảm tạ Chúa về những ân điển Ngài ban cho chúng ta mà so sánh chúng ta với những người khác thì chúng ta có thể trở thành những kẻ sau rốt. Đòi hỏi Đức Chúa Trời báo trả cho chúng ta như những gì chúng ta đáng hưởng là một kiểu kiêu ngạo và không thật sự biết sống trong ân điển Chúa nghĩa là gì.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi thứ con có là do ân điển của Ngài, Cám ơn Chúa Ngài không bao giờ để con trượt khỏi ân điển Ngài.

Bình Luận:

You may also like