Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Vương Quốc Thiên Đàng Thuộc Về Những Kẻ Như Vậy

Ngày 24 – Vương Quốc Thiên Đàng Thuộc Về Những Kẻ Như Vậy

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ngày 24 VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN ĐÀNG LÀ THUỘC VỀ NHỮNG KẺ NHƯ VẬY

Ma-thi-ơ 19: 13-22

Chúa Giê-su Ban Phước Cho Trẻ Con
13 Lúc đó, người ta đem trẻ con đến để Chúa đặt tay cầu nguyện, nhưng các môn đệ quở trách họ.
14
Đức Giê-su phán: “Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ.” 15 Ngài đặt tay trên các em rồi rời khỏi nơi đó.
Người Giàu Có
16
Có một người đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?”
17
Ngài đáp: “Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn.”
18
Người đó lại hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối. 19 Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình.”

20 Chàng thanh niên ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?”
21
Đức Giê-su bảo: “Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, thì anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta.”
22
Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Câu 14,15: Chúa Giê-su tiếp nhận các con trẻ là những người mà thế gian coi thường, và Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện chúc phước cho chúng. Vương quốc thiên đàng thuộc về những kẻ như con trẻ, không nhờ cậy thế gian, nhưng tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời. Bạn có giống như những đứa trẻ này, bạn đến với Chúa để sống cùng với ân điển của Ngài không?

Câu 18,19,21: Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu là điều kiện để nhận được sự sống đời đời. Ngài cũng thêm điều kiện ngoại lệ là bán hết gia tài và phân phát cho người nghèo và sau đó đi theo Chúa. Của cải vật chất là thần tượng đối với người trai trẻ và nó là sự an ninh cũng như danh tiếng của anh ta. Điều răn thứ nhất nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời không được có thần nào khác, nhưng anh ta lại thờ của cải. Đây là mạng lệnh duy nhất mà người trai trẻ thiếu mất. Tuy nhiên, nó lại là điểm yếu chính dẫn đến mất hết tất cả. Trong lĩnh vực nào mà Chúa phán rằng tôi đang thiếu hụt ngày hôm nay?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13: Mặc dù các môn đồ đã nghe về vương quốc thiên đàng thuộc về những người như con trẻ và tiếp nhận chúng là tiếp nhận Chúa Giê-su (chương 18:3-5), họ đã khước từ những đứa trẻ nhỏ. Trong vương quốc thuộc về thế gian mà họ mơ ước, thì những đứa trẻ yếu đuối là không giúp gì được và chúng làm chậm tiến trình của Chúa. Hãy nhớ rằng, ước muốn sai trật của chúng ta là điều ngăn trở lời Chúa và ngăn trở những người sẵn lòng đến với Ngài.

♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con giống như đứa trẻ nhỏ, khiêm nhường chờ đợi và tiếp nhận vương quốc của Chúa.

(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận:

You may also like