Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Các Câu Chuyện Ngụ Ngôn

Ngày 3 – Các Câu Chuyện Ngụ Ngôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 3 MỤC ĐÍCH KỂ CÁC CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN
Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 13: 1-17

Chuyện Ngụ Ngôn Về Người Gieo Giống
1 Cũng trong ngày đó Đức Giê-su rời khỏi nhà, ra ngồi bên bờ biển. 2 Nhiều đoàn người đến với Ngài, đến nỗi Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng đứng trên bờ. 3 Ngài dùng ngụ ngôn dạy dỗ dân chúng nhiều điều. Ngài kể: “Một người kia đi ra gieo giống. 4 Đang khi gieo giống, một số hạt rơi trên đường đi, chim đến ăn hết. 5 Một số khác rơi nhằm chỗ có đá, không có nhiều đất nên mọc lên ngay vì đất không sâu. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị sém nắng và vì không có rễ nên chết khô. 7 Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên làm lúa bị nghẹt. 8 Nhưng một số rơi vào chỗ đất tốt nên kết quả, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe.”
10 Các môn đệ đến hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?”
11 Ngài đáp: “Vì các con được ban cho hiểu biết sự huyền nhiệm về Nước Thiên Đàng, nhưng họ thì không. 12 Vì người có lại được cho thêm và đầy dẫy. Nhưng người không có, ngay cả điều họ có cũng bị cất đi. 13 Lý do Ta kể chuyện ngụ ngôn vì họ nhìn nhưng không thấy, lắng tai mà chẳng nghe, chẳng hiểu. 14 Lời tiên tri Ê-sai nói về họ đã được ứng nghiệm:
‘Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu,
Cứ nhìn nhưng không thấy.
15 Vì lòng dân này đã chai lì,
Tai đã nặng,
Mắt nhắm kín,
Nếu không, mắt họ đã thấy
Tai đã nghe
Và tâm trí họ hiểu rõ,
Để quay trở lại và Ta sẽ chữa lành cho.’ ”

16 “Nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được. 17 Vì thật, Ta bảo các con, nhiều tiên tri và người công chính mong ước được thấy những điều các con thấy, nghe lời các con nghe, mà không được.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 1-3: Chúa Giê-xu tiếp tục giảng dạy về Phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đi bất cứ nơi đâu – nơi sa mạc, đường phố, trong nhà, trên núi, hay dọc bờ biển để ban lời của Chúa nếu dân sự đói khát. Bất cứ ai có tai đều có thể nghe và nhận lấy đức tin để vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu trải qua nhiều thế hệ đã đến được với chúng ta. Ngay cả ngày hôm nay, Ngài vẫn đang nuôi dưỡng chúng ta bằng lời và bằng ân điển của Ngài.

Câu 10,11: Chúa Giê-xu dạy về vương quốc của Đức Chúa Trời qua các câu chuyện ngụ ngôn khác nhau. Trí hiểu được ban cho những người (ban cho “bạn”) tin vào những sự mầu nhiệm của nước thiên đàng và không ban cho (“họ”) là những kẻ không tin. Thậm chí, một người rất khôn ngoan và lanh lợi theo tiêu chuẩn của thế gian cũng không bao giờ hiểu nổi lẽ thật này (chương 11:25) nếu anh ta không thể đáp ứng lại bằng đức tin giống như con trẻ. Đó có phải là điều lạ lùng mà tôi nghe thấy, hiểu được, và tin vào những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng không?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 12-17: Các môn đồ là những người chào đón nước thiên đàng và tiếp nhận sự dạy dỗ của nước Đức Chúa Trời thì họ sẽ có một nền tảng vững chắc; nhưng những ai không tiếp nhận lẽ thật và không lắng nghe lời Chúa thì sẽ hoàn toàn bị đứt liên lạc khỏi quyền năng của sự cứu rỗi. Tôi đang giữ vị trí phân cách rõ ràng khỏi những người không quan tâm gì đến phúc âm có phải không?

nguoi gieo giong 4

Bạn có đang gieo giống cho Đức Chúa Trời?

♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con biết đáp ứng lại với phúc âm của nước thiên đàng cách khiêm nhường chia sẻ được Tin lành qua đời sống của con.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like