Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Tội Nói Nghịch Cùng Đức Thánh Linh

Ngày 1 – Tội Nói Nghịch Cùng Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 1 TỘI NÓI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH
Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 12: 31-37

31 Vì thế Ta bảo các ông: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng tội phạm thượng Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32 Nếu ai nói phạm Con Người thì sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm Đức Thánh Linh sẽ không được tha, cả đời này lẫn đời sau.”
Kết Quả
33 “Trồng cây lành thì được quả lành, trồng cây độc thì được quả độc. Nhờ xem quả mà biết cây. 34 Hỡi loài rắn độc, làm thế nào các người ăn nói hiền lành khi chính các người độc ác? Vì lòng dạ có đầy tràn mới trào ra môi miệng. 35 Người lành do thiện tâm tích lũy, làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy, làm ác. 36 Nhưng Ta bảo các người: Vào ngày phán xét mỗi người sẽ phải khai trình mọi lời nhảm nhí mình đã nói ra. 37 Vì do lời nói, các người được tuyên xưng là công chính và cũng do lời nói, các người bị hình phạt.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 31, 32: Mặc dù Chúa Giê-xu là Đấng tha thứ tội lỗi, nhưng Ngài không tha thứ cho tội nói nghịch cùng Đức Thánh Linh và Ngài phán xét nó. Nói nghịch cùng Đức Thánh Linh giống như hành vi của người Pha-ri-si là những kẻ đã coi công việc của Đức Thánh Linh xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời giống như công việc của Ma quỉ. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời, bày tỏ tình yêu của Chúa Giê-xu qua lời của Ngài trong Đức Thánh Linh. Bạn sẽ đáp ứng với ân điển này của Đức Chúa Trời như thế nào?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 33: Mỗi cây sinh trái tuỳ theo loại của nó. Chúng ta có thể biết một cái cây có tốt hay không là qua trái của nó. Cũng như vậy, hành vi của một người là tốt hay xấu là bởi tính cách của anh ta. Bạn có nghĩ rằng lời nói của bạn, hành vi và thói quen của bạn trong đời sống hàng ngày của bạn sẽ bày tỏ bạn là con của Đức Chúa Trời hay không?

Câu 34, 35:Mặc dù, Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài là ai qua đời sống và công việc của Ngài, nhưng người Pha-ri-si coi Ngài như là một cây xấu, tấn công Ngài cho dù thấy trái của Ngài là tốt lành (câu 24). Hành vi nói nghịch lại Đức Thánh Linh bày tỏ rằng họ là những cây xấu thuộc về ma quỉ. Họ không thể giấu tội lỗi của họ bằng quần áo đẹp hay vị trí đáng tôn trọng của họ. Bởi vậy, chúng ta cần Đức Chúa Trời, là Đấng tạo nên trong chúng ta tấm lòng trong sạch, để kinh nghiệm được sự thay đổi căn bản trong đời sống của chúng ta.

♣ Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa vì công việc tốt lành của Ngài. Con sẽ sống vì vương quốc của Ngài.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).


Bình Luận:

You may also like