Home Tin tức Tin Buồn

Tin Buồn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xin báo tin và chân thành phân ưu cùng tang quyến.

Nhóm sinh viên Tin Lành tại Đà Nẵng cũng có lời chia buồn cùng tang quyến. Nguyện Xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời an ủi gia đình trong lúc này. Thay mặt: Thạch Phan.

Bình Luận:

You may also like