Home Dưỡng Linh Bạn Đang Được Chúa Uỷ Thác

Bạn Đang Được Chúa Uỷ Thác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ý niệm về công việc quản gia khởi sự bởi nhận thức rằng Đức Chúa Trời là Chủ của mọi sự và mọi người trên trần gian. Kinh Thánh chép: “Qủa đất và mọi vật trên đất, thế giới và những người sống trên đó, đều thuộc về Chúa.”  (3Thi Thiên 24:1)

Chúng ta chẳng hề thực sự sở hữu bất cứ điều gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta sống trên trần gian này. Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta mượn trong lúc chúng ta còn ở đây. Đó là tài sản của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta đến, và Đức Chúa Trời sẽ cho người khác mượn sau khi bạn qua đời. Bạn chỉ được vui hưởng nó một lúc mà thôi.

Nhiều năm trước đây, một đôi vợ chồng nọ đã để cho tôi và nhà tôi dùng căn nhà xinh đẹp hướng ra biển của họ tại Hawaii để nghỉ hè. Đó là một cơ hội mà chúng tôi không thể nào tự lo cho mình được, và chúng tôi đã tận hưởng dịp tiện đó. Họ nói với chúng tôi rằng: “Hãy xem như đây là nhà của ông bà nhé!” và tất nhiên chúng tôi đã làm như thế! Chúng tôi bơi trong hồ bơi, ăn thức ăn trong tủ lạnh, dùng khăn tắm và bát đĩa, và thậm chí nhảy lên giường đùa với nhau! Nhưng chúng tôi biết rõ rằng đấy không phải là vật dụng của chúng tôi, nên chúng tôi đặc biệt để ý khi sử dụng mọi thứ. Chúng tôi tận hưởng những tiện nghi trong căn nhà đó mà không hề sở hữu nó.

Su Uy Thac

Hãy trân trọng và sử dụng cách cẩn thận những điều tốt đẹp Chúa đem đến cho cuộc đời bạn

Văn hóa của chúng ta thường nói rằng: “Của Trời cho, ai lo mà giữ!” Nhưng các Cơ-đốc nhân thì sống theo một tiêu chuẩn cao hơn: “Vì Chúa sở hữu nó, nên tôi phải hết sức cẩn thận khi dùng.” Kinh Thánh chép: “Người được giao thác với những vật qúy cần chứng tỏ họ xứng đáng với việc giao thác đó.” (I Co-rinh-to 4:2). Chúa Giê-su thường đề cập đến cuộc sống như là một sự ủy thác và kể nhiều câu chuyện để minh họa trách nhiệm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện các nén bạc ( Ma-thi-ơ 25:14-30), một thương nhân đã giao phó tài sản của mình cho những người hầu khi ông đi xa. Lúc ông trở về, ông xem xét, đánh giá trách nhiệm của mỗi người và ban thưởng tùy theo đó. Người chủ nói: “Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy chung vui với chủ anh.” ( Ma-thi-ơ 25:21)

Đến cuối cuộc đời bạn trên trần gian này, bạn sẽ được thẩm định và ban thưởng tùy theo việc bạn quản lý những gì Chúa ban cho mình tốt hay không. Điều đó có nghĩa là mọi điều bạn làm, mọi công việc lặt vặt đơn giản hằng ngày, đều có ảnh hưởng đến đời đời. Nếu bạn xem mọi sự như là sự ủy thác, Đức Chúa Trời hứa có ba phần thưởng cho bạn trong cõi đời đời.

Nhiều người không nhận ra rằng tiền bạc vừa là một thử nghiệm vừa là sự ủy thác từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng tài chánh để dạy chúng ta tin cậy nơi Ngài, và đối với nhiều người, tiền bạc là thử nghiệm lớn hơn hết. Đức Chúa Trời nhìn xem cách chúng ta sử dụng tiền bạc để thử nghiệm xem chúng ta đáng tin cậy đến mức nào. Kinh Thánh chép: “Vậy nếu các con không trung tín về của cải đời này thì có ai đem của cải thật trên thiên đàng giao cho các con?”( Lu-ca 16:11)

 

Đây là một chân lý rất quan trọng. Đức Chúa Trời phán rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa cách tôi sử dụng tiền bạc và phẩm chất đời sống thuộc linh của tôi! Cách tôi quản lý tiền bạc của mình (“của cải đời này”) quyết định việc Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi bao nhiêu phước hạnh thuộc linh (“của cải thật”). Tôi muốn hỏi bạn điều này: Cách bạn quản lý tiền bạc có đang ngăn trở Đức Chúa Trời làm thêm nhiều điều khác trong cuộc đời bạn không? Bạn có đáng tin cậy để nhận lãnh những của cải thuộc linh không?

Chúa Giê-su phán: “Ai được cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn”  Cuộc sống là một thử nghiệm và là sự ủy thác, và Chúa ban cho bạn nhiều bao nhiêu, thì trách nhiệm mà Ngài mong muốn nơi bạn càng lớn bấy nhiêu.

Rick Warren

Bình Luận:

You may also like