Home Dưỡng Linh Cơ Đốc Nhân

Cơ Đốc Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thơ của CAROL WIMMER

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không gào thét lên: “Tôi đã được cứu!”

Tôi thì thầm: “Tôi bị hư mất!

– đó là tại sao tôi chọn theo cách này”.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không nói như một người tự cao,

Tôi xưng nhận rằng tôi luôn vấp ngã

Cần Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không cố gắng làm cho mình mạnh mẽ

Tôi xưng nhận rằng tôi yếu đuối,

Và cầu nguyện cho có sức mạnh để tiến lên.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không khoe khoang về sự thành công

Tôi chấp nhận rằng tôi có thất bại

Và không bao giờ có thể tự trả nợ tội.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không nghĩ tôi là người biết tất cả

Tôi dâng lên sự bối rối của tôi.

Cầu xin được dạy dỗ cách khiêm nhường.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không tuyên bố là tôi trọn vẹn

Những thói hư của tôi nhiều không kể xiết

Nhưng Đức Chúa Trời thấy tôi có giá trị.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi vẫn cảm thấy có nhiều đau đớn.

Tôi luôn trình dâng nỗi buồn của tôi.

Đó là lí do tại sao tôi tìm kiếm danh Ngài.

 

Khi tôi nói: “Tôi là một Cơ đốc nhân.”

Tôi không muốn phán xét ai.

Tôi không có thẩm quyền…

Tôi chỉ biết tôi được Chúa yêu.

 

codocnhan1

Làm một Cơ Đốc Nhân có nghĩa là bạn phải đầu phục Chúa và bước đi với Chúa mỗi ngày

Cơ đốc nhân là ai?

Kinh thánh Tân ước nói: “Ấy là tại thành An-ti-ốt người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ đốc nhân”

Môn đồ trong Tân ước là những người sống theo lời dạy của Chúa Giê-xu.

Vì thế để thật sự là Cơ đốc nhân

Bạn phải sống và thực hành theo lời dạy của Chúa.

 

“Thuộc viên” của hội thánh không làm cho Bạn trở thành Cơ đốc nhân.

Không phải Bạn sở hữu một cây đàn dương cầm thì Bạn là nhạc sĩ.

Trải qua vài giờ trong tiệm bán đồ cơ khí không làm cho Bạn thành thợ máy.

Không phải có vài giờ trong tuần đến nhà thờ thì Bạn trở thành Cơ đốc nhân.

Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta thì thật là môn đồ Ta,

Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31-32)

Ngài lại phán: “Nếu các ngươi yêu nhau

Thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” (Giăng 13:35)

 

Chia sẻ bài này với những người đã hiểu, để củng cố niềm tin.

Nhưng điều quan trọng hơn, chia sẻ với những ai chưa thật hiểu rõ ý nghĩa của Cơ đốc nhân thật,

để chuyện không tưởng mà Cơ đốc nhân nghĩ

họ là người “trọn vẹn” hay “tốt hơn người khác” có thể bị đánh tan đi.

Bạn chính là một Cơ đốc nhân! Hãy sống như điều Chúa đã kêu gọi bạn!

Amen!

Hạt Muối số 3

Bình Luận:

You may also like