Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Cho Cõi Đời Đời

Chuẩn Bị Cho Cõi Đời Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lúc đó, mọi lời bào chữa hướng ngã đều trở nên rỗng tuếch:  “Con quá bận rộn” hay “Con có những mục tiêu của riêng mình” mọi lời bào chữa, Chúa chỉ đáp lời:  “Rất tiếc, con trả lời sai rồi.  Ta đã tạo dựng, cứu chuộc và kêu gọi cũng như ban lệnh cho con sống một đời sống phục vụ.  Con không hiểu chỗ nào?”  Kinh Thánh cảnh báo những người không tin rằng:  “Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ cuûa Chuùa,” riêng đối với các Cơ-đốc nhân, điều đó nghĩa là đánh mất những phần thưởng đời đời.

Chúng ta chỉ thực sự sống động khi chúng ta giúp đỡ những người khác.  Chúa Giê-xu phán:  “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.”  Chân lý này quan trọng đến nỗi nó được lập lại năm lần trong các sách Phúc Âm.  Nếu bạn không phục vụ, thì bạn chỉ hiện hữu vậy thôi, chứ cuộc sống có nghĩa là phục vụ.  Đức Chúa Trời muốn bạn học biết yêu thương và phục vụ những người khác một cách không vị kỷ.

Thể nào bạn cũng cống hiến đời sống mình một điều gì đó.  Vậy nó là gì – nghề nghiệp, thể thao, thói quen, danh vọng, giàu sang?  Không có điều gì trong số những điều này có ý nghĩa dài lâu.  Phục vụ là con đường dẫn đến ý nghĩa thật.  Chính nhờ mục vụ mà chúng ta khám phá được ý nghĩa thật của cuộc đời mình.  Kinh Thánh chép:  “Mỗi chúng ta có ý nghĩa và chức năng trong liên hệ với Thân Thể của Ngài.”  Khi chúng ta cùng nhau phục vụ trong gia đình của Đức Chúa Trời, cuộc đời chúng ta mặc lấy tầm quan trọng đời đời.  Phao-lô nói:  “Anh chị em hãy nghĩ về cách những điều này làm cho anh chị em trở nên ý nghĩa hơn, chớ không phải kém ý nghĩa hơn… vì anh chị em là một phần của thân.”

chuanbichocoidoidoi

Sự phục vụ sẽ đem lại những kinh nghiệm mới mẻ cho cuộc đời bạn!

Đức Chúa Trời muốn dùng bạn để đem lại thay đổi trên thế giới.  Ngài muốn vận hành thông qua bạn.  Điều quan trọng không phải là khoảng thời gian sống của bạn, bèn là sự đóng góp của nó.  Không phải bạn đã sống bao lâu, bèn là bạn đã sống như thế nào.

Nếu bạn hiện đang không dự phần vào bất cứ sự phục vụ hay mục vụ nào, thì làm sao bạn bào chữa cho mình được?  Áp-ra-ham đã già, Gia-cốp gặp nạn, Lê-a không duyên dáng, Giô-sép bị lạm dụng.  Môi-se bị cà lăm, Ghi-đê-ôn thì nghèo, Sam-sôn bị mê đắm, Ra-háp thì vô luân.  Đa-vít có một cuộc tình vụng trộm và gặp phải đủ nan đề trong gia đình, Ê-li muốn chết, Giê-rê-mi chán nản, Giô-na thì miễn cưỡng, Na-ô-mi là bà góa, Giăng Báp-tít ít nhất là người lập dị, Phi-ê-rơ thì bốc đồng và nóng nảy, Ma-thê lo lắng quá nhiều, người đàn bà Sa-ma-ri có nhiều đời sống hôn nhân thất bại, Xa-chê không được mến mộ, Thô-ma có lắm nghi ngờ, Phao-lô có sức khỏe kém, và Ti-mô-thê thì nhút nhát…  Có thật nhiều thiếu sót khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời dùng mỗi người một cách hiệu quả.  Ngài cũng dùng bạn nữa, nếu bạn thôi bào chữa.

Rick Warren

Bình Luận:

You may also like