Browsing: chuẩn bị cho cõi đời đời

Dưỡng Linh
0

dew-of-your-youth2HoiThanh.Com – Đến cuối cuộc đời của bạn trên đất này, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đánh giá việc bạn phục vụ những người khác như thế nào trong cuộc đời.  Kinh Thánh chép:  “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.”  Hãy nghĩ đến việc đó.  Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sẽ so sánh bao nhiêu thời gian và sức lực chúng ta dành cho chính mình với những gì chúng ta đầu tư vào việc phục vụ người khác.