Home Dưỡng Linh Thư Viện Bị Mất

Thư Viện Bị Mất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cỏ khô héo , … nhưng lời Ðức Chúa Trời chúng ta còn đến muôn đời. Êsai 40:8

Khu tôi thích nhất trong thư viện địa phương là lịch sử và ấn phẩm định kỳ. Còn bạn thì sao? Thử tưởng tượng một sáng thứ Bảy bạn vào thư viện, để chứng kiến những sách mình ưa thích chỉ còn là đống tro tàn. Nhiều thế kỷ trước, đó chính là điều xảy ra khi hàng ngàn sách tại Library of Alexandria gặp hỏa họan. Alexandria là nơi khảo cứu trong thế giới thời cổ. Nhưng vào ngày định mệnh năm 47 T.C., Julius Caesar đốt cháy các tàu của ông tại cảng Alexandria để ngăn chúng khỏi rơi vào tay quân thù. Lửa lan nhanh ra các bến tàu và kho vũ khí hải quân, cuối cùng thiêu hủy hết 400.000 cuộn sách quí giá của thư viện. Thảm cảnh đó cho thấy tài liệu thành văn dễ bị phá hủy tới mức nào. Sự việc này khiến việc duy trì Thánh Kinh của chúng ta thành một phép lạ. Lời Ðức Chúa Trời vẫn tồn tại qua bao cuộc thiêu đốt sách, bạo loạn, cách mạng, bắt bớ, và tai ương. Thế nhưng các học giả cho chúng ta biết rằng những bản thảo đã được bảo quản chính xác qua nhiều thiên niên kỷ sao chép. Ðức Chúa Trời đã cảm hứng việc viết Thánh Kinh (2 Timôthê 3:16) và có hứagiữ gìn Thánh Kinh qua bao thế kỷ (Êsai 40:8). Lần tới, khi mở Kinh Thánh, bạn hãy suy nghĩ trong giây lát lời Ngài quí báu dường bao, và cảm tạ Ðức Chúa Trời đã bảo toàn Kinh Thánh cho bạn.

kinhthanhgiatri

Mỗi khi lật giở một trang Kinh thánh, hãy nhớ rằng nó đã được đến tay bạn là một sự kỳ diệu dường bao?

The Lost Library

The grass withers, … but the word of our God stands forever. Isaiah 40:8

My favorite sections of the local library are history and the periodicals. What about you? Imagine if one Saturday morning you showed up at the library, only to find your favorite books reduced to a pile of ashes. Centuries ago, that is what happened when thousands of books at the Library of Alexandria caught fire. Alexandria was the place to do research in the ancient world. Then on a fateful day in 47 bc, Julius Caesar set fire to his ships in the Alexandrian harbor to prevent them from falling into enemy hands. The fire soon spread to the docks and the naval arsenal, ultimately destroying 400,000 of the library’s precious scrolls. Such a tragedy shows just how perishable written materials can be. This makes the preservation of our Bible such a marvel. The Word of God has survived book-burnings, riots, revolutions, persecutions, and catastrophes. Yet scholars tell us that the manuscripts have been accurately preserved through millennia of copying. God inspired the writing of Scripture (2 Timothy 3:16) and has promised to preserve it through the centuries (Isaiah 40:8). Next time you open your Bible, take a moment to reflect on how precious it is, and thank God for keeping it safe for you. Dennis Fisher

Thank You, Lord, for Your precious Word, And for its message I have heard; No other book do I revere, No other counsel hold so dear. Hess

“Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày bạn nhé!”

Dennis Fisher (LHS)

Bình Luận:

You may also like