Home Dưỡng Linh Bão Tố Của Cuộc Đời

Bão Tố Của Cuộc Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mathiơ 7:24-27: “Vậy, ai nghe lời Ta dạy, và làm theo, sẽ giống như một người, khôn ngoan xây nhà mình trên đá:  Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá.  Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát.  Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ hư hại nặng nề.”

Những bão tố của cuộc đời đến với hết thảy chúng ta.  Nó có thể là bão tố về bệnh tật, khó khăn tài chánh, nan đề gia đình, hay một số thử thách khác.  Tuy nhiên, nó không phải là những cơn bão này đánh bại cuộc đời chúng ta.  Nếu những cơn bão này đánh bại chúng ta, thì ai nó cũng đánh bại được.  Không, chính phản ứng của chúng ta đối với những cơn bão sẽ đánh bại chúng ta.

embemanila

Một em bé Manila hồn nhiên nô đùa trong biển nữa trong cơn bão Ketsana tại Philippines vào ngày 26/9

Khi có gió thổi và nước ập đến, người mà làm theo Lời Chúa sẽ giữ vững lời công bố đức tin của mình, bởi vì người đó biết Đức Chúa Trời không thể thất bại.  Nếu bệnh tật đến, người đó sẽ đứng vững và không từ chối không chấp nhận nó.  Còn người khác thì thất bại khi nhận cùng thủ thách như thế.

Những người hành động theo Lời Đức Chúa Trời sẽ không bị những cơn bão của cuộc đời đánh bại.  Những người được cứu thật sự, song hành động không phủ hợp với đức tin thì cũng bị thất bại.

Theo mạch văn Kinh Thánh thì cả hai đều chịu cùng một cơn bão và ngọn gió.  Lý do nhà này bị hủy hoại còn nhà kia không bị hư hại là vì người khôn là người làm theo lời Chúa, còn người dại thì không làm theo.

danangtrongbao

Cả thành phố Đà Nẵng bị nhận chìm trong cơn bão ngày 29.09.2009, ai trong số đó biết nhìn lên nhờ cậy Đức Chúa Trời, Chúa của vũ trụ?

Nhiều người xưng nhận Đấng Christ và công bố rằng họ tin Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, tuy nhiên họ không phải là người làm theo Lời Chúa.  Họ chỉ là người nói về Lời Chúa.  Có một sự khác biệt.

Những “người nói” chỉ chấp nhận trong tâm trí rằng Lời Đức Chúa Trời là chân thật, nhưng Lời đó không ích lợi gì cho họ cả, vì họ không nhận lời đó cho mình.  Họ không tuyên bố những lời hứa của Kinh Thánh, không tin cậy làm theo.

Bạn mến, hãy nghe Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào nếp sống hằng ngày của bạn, trong cách xử dụng thì giờ, tiền bạc, ân tứ và khả năng Chúa ban cho. Bạn sẽ đứng vững giữa những cơn bão tố kinh khủng nhất của cuộc đời.

Theo Kenneth E Hagin

Bình Luận:

You may also like