Browsing: làm theo lời Chúa

Dưỡng Linh
0

embemanila1HoiThanh.Com – Trong cơn bão dữ của thiên tai đang hoành hoành trên đất nước Việt  Nam, chúng ta hãy trở lại với Kinh thánh để suy nghĩ về những cơn bão dữ trong cuộc đời…