Home Tin Vắn 47 Ngày Lắng Nghe Tiếng Chúa

47 Ngày Lắng Nghe Tiếng Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

https://onenation.bible/

Faith Comes By Hearing!
One Nation Campaign 2021
Với sự tham gia của 26 quốc gia!
Xin quý Mục Sư và con cái Chúa cùng hoà lòng đăng ký tham gia chương trình 47 ngày lắng nghe tiếng Chúa, chào đón Lễ Phục Sinh
Faithcomesbyhearing
Lắng Nghe Dẫn Đến Đức Tin

Sẽ bắt đầu vào ngày 17.02.2021 – 04.04.2021
Hãy Tải Bible.is về

Cảm tạ Chúa!

Ban Biên Tập

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like