Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đường Lối Kẻ Ác Và Đường Lối CỦa Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Đường Lối Kẻ Ác Và Đường Lối CỦa Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 36:1-12

1 Tội lỗi lên tiếng trong lòng kẻ ác rằng, chẳng cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả.

2 Vì nó giương mắt tự cao rằng, tội ác mình sẽ không bị bại lộ và không ai ghét mình cả.

3 Các lời của miệng nó đều độc ác và dối gạt; Nó đã từ bỏ nếp sống khôn ngoan và từ bỏ làm điều lành.

4 Nó mưu toan làm ác trên giường mình, đứng trên con đường bất hảo, và không từ bỏ điều dữ.

5 Lạy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời; Sự thành tín Ngài cao đến tận mây xanh.

6 Sự công chính của Chúa giống như núi non hùng vĩ; Sự phán xét của Ngài khác nào vực sâu thăm thẳm. Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài bảo tồn loài người và thú vật, 7 Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh Chúa. 8 Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước từ dòng sông phước lạc của Ngài.

9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con thấy ánh sáng.

10 Cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng. 11 Xin đừng để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp con, cũng đừng cho tay kẻ ác xua đuổi con. 12 Kìa, những kẻ làm ác ngã gục; Chúng bị lật nhào, không thể trỗi dậy được.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít liệt kê những đặc tính của kẻ ác. Chúng nghĩ rằng mình vĩ đại và không kính sợ Đức Chúa Trời; chúng cũng luôn làm điều ác, nói dối và tích cực âm mưu điều ác (c.1-4). Mặt khác, những người công chính khiêm nhường tin cậy vào Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài. Họ có thể nếm trải được tình yêu thương, sự thành tín, sự công chính và công bình của Đức Chúa Trời. Kẻ ác không kính sợ Đức Chúa Trời, sẽ bị Đức Chúa Trời đoán xét và hủy diệt vì những hành động của họ, nhưng những người yêu mến Đức Chúa Trời, sẽ vui hưởng phước hạnh đời đời và tình yêu không thay đổi của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Kẻ ác nghĩ họ vĩ đại và không kính sợ Đức Chúa Trời. Họ làm điều ác bất cứ nơi nào họ có mặt, dù là trong ý nghĩ hay trong lòng của họ, khi ngủ hay lúc thức, khi nói hoặc im lặng. Họ tự xa cách sự khôn ngoan và những việc lành, nhưng ẩn mình giữa điều ác và điều dối trá. Họ chậm chạp nhận biết tội lỗi của mình, nhưng thật năng động khi lập mưu xấu và đi trong đường lối gian ác. Họ tự gọi mình là thần, nhưng họ chẳng là gì cả ngoài sự tiêu tan; điều duy nhất mà họ có là sự cứng lòng. Họ sợ ngày mai vì sự đoán xét đang đợi họ, và họ cũng bị ám ảnh bởi ngày hôm nay. Đây là hình ảnh của những kẻ coi thường Đức Chúa Trời, không nhận biết Đức Chúa Trời và xa cách Đức Chúa Trời. Đây là lý do khiến chúng ta đừng tìm kiếm những giá trị của thế gian này, nhưng thay vì thế hãy lội ngược dòng, và tìm kiếm những giá trị của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

36:9 Nguồn sự sống là một nguồn cho tất cả những gì làm tươi mới và duy trì sự sống. Châm ngôn 10:11; 13:14; 14:27; 16:22. Thấy sự sáng là cách diễn đạt cho “trải nghiệm sự sống” (ví dụ Gióp 33:28; Thi Thiên 49:19; trong Ê-sai 9:2 chính sự sáng chiếu vào nơi tối tăm), và điều này phụ thuộc vào sự sáng của Đức Chúa Trời chiếu sáng thế giới cho dân Ngài.

36:10-12 Đoạn cuối cùng là một lời cầu nguyện đáp lại những sự suy ngẫm của hai đoạn đầu. Nó đi theo các chủ đề theo trật tự đảo lại: Tình yêu thương không đổi của Đức Chúa Trời (c.10), và kẻ ác (c.11). Đó là một lời kêu gọi đến với tình yêu thương đáng tin cậy của Đức Chúa Trời cho những người trung tín ( những người biết Ngài, nghĩa là, những người có lòng ngay thẳng, c.10), bất chấp âm mưu của những kẻ sẽ làm hại họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin hãy giúp chúng con ẩn náu nơi bóng cánh của Ngài và xin giúp chúng con tìm thấy sự vui mừng lớn nhất khi chúng con sống trong sự an nghỉ mà Ngài đã ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 22 – 24

Bình Luận:

You may also like