Browsing: con đường

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Vận động viên đấm bốc chuyên nghiệp hàng đầu thế giới người Phillipines – Manny Pacquiao vừa qua đã nhắc lại về cách mà cuộc đời anh đã thay đổi như thế nào kể từ khi nghe được tiếng gọi từ Chúa. Qua rất nhiều bài phỏng vấn kể từ khi anh tin Chúa, anh đều nhấn mạnh rất nhiều lần rằng “chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự cứu chuộc, chỉ duy nhất thông qua Chúa Giêxu Christ.”

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phân đoạn này, là một sự áp dụng các chương 7-10, thúc giục chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết sự ưu việt của của lễ hy sinh của Đấng Christ, chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau yêu thương và làm những việc lành.