Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Một Con Đường Mới Và Sống

Ngày 17 – Một Con Đường Mới Và Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 10:19-25

19 Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, 20 bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài; 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. 23 Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. 24 Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. 25 Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Suy ngẫm và hiểu

 Sau sự giải thích dài về nhiệm vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Jêsus (7:1 – 10:18), trước giả sách Hê-bơ-rơ đưa ra cho các tín hữu sự khích lệ với lẽ thật này làm nền tảng. Trước tiên, chúng ta được bảo hãy đến gần Đức Chúa Trời mà không cần sợ hãi. Tiếp đó, chúng ta được nói cho biết hãy có tất cả sự đảm bảo về sự hy vọng của sự cứu chuộc, điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cuối cùng, chúng ta được cho biết hãy xem lại và khích lệ lẫn nhau bởi vì chúng ta sẽ đối diện nhiều sự chịu khổ hơn. Các Cơ Đốc nhân, những người đọc bức thư này vào lúc nó được viết ra, ở trong hoàn cảnh chịu khổ vì đức tin nơi Đức Chúa Jêsus. Họ sẽ nhận được sự khích lệ và sức mạnh lớn qua việc đọc bức thư này.   

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.19-20 Đức Chúa Jêsus Christ đã mở ra một con đường mới và sống qua thân thể của Ngài. Đức Chúa Jêsus không chỉ dẫn đường, nhưng Ngài chính là con đường (Giăng 14:6). Cho dù một bức màn của đền thờ chắn lối để không phải ai cũng có thể vào Nơi Chí Thánh, bằng việc Đức Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá và việc thân thể Ngài bị tan nát, bức màn cũng bị xé ra. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 27:51). Việc bức màn bị xé rách, giống như cách qua đó Đức Chúa Trời mở một con đường cho dân sự thờ phượng Ngài bằng cách rẽ Biển Đỏ, tượng trưng cho việc Đức Chúa Trời mở ra một con đường sống. Thông qua Đấng Christ chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, có mối tương giao và hầu việc Ngài. Trong thực tế, chúng ta nhận được thân thể của Con Ngài như một của lễ bình an. Đừng bỏ qua con đường sống mới và kỳ diệu này mà Con Đức Chúa Trời đã mở qua xác Ngài. Hãy đi theo con đường đó mỗi ngày. Hãy đón nhận vào sâu thẳm tấm lòng của bạn sự vui mừng của mối liên hệ thân mật với từng sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời.

Tham khảo

10:19–25 Sự thúc giục Đến Gần. Do công việc Thầy Tế Lễ của Đấng Christ đã thiết lập đặc quyền đến với Đức Chúa Trời, trước giả thúc giục độc giả của ông đến gần Đức Chúa Trời một cách trung tín, chắc chắn duy trì sự xưng nhận của họ, và tìm các cách để khích lệ những người khác.

10:19 Vì thế…do. Các câu 19–21 đưa ra những tranh luận Ki-tô học thực hiện trước đó trong cuốn sách. dạn dĩ bước vào. Các độc giả có đặc quyền đi theo Đấng Mê-si-a đi vào các nơi thánh ở trên trời (xem 9:12, 24). “Việc dạn dĩ” đến với Đức Chúa Trời dựa vào công việc cứu chuộc của Đấng Christ (3:6; 4:16; 10:35). nhờ huyết của Đức Chúa Jêsus. Xem 9:11–14.

Cầu nguyện:  Khi chúng con ngửa trông sự trở lại của Chúa, xin hãy giúp chúng con nỗ lực hiệp lại với nhau, nỗ lực yêu thương, và nỗ lực làm các việc lành.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like