Tin Lành & Bạn…

Sống giữa cuộc đời với đầy dẫy những lo toan, trăn trở, hoài nghi đã khiến biết bao người cảm thấy bất an, lo sợ. Tin lành đến với thế giới này đang thay đổi nhân loại, thay đổi từng tấm lòng, từng cuộc đời. Vậy Tin lành là gì?