Hãy Buông Bỏ Và Để Chúa Hành Động

Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, Ta sắp làm một việc mới ! Việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng nhận biết, hiểu rõ và để ý đến nó sao ? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong sa mạc. (Êsai 43:18-19)

Lựa Chọn Đời Sống Khác Thường

Hoithanh.com - Người ta không thể cùng một lúc nâng cao hai sự vinh danh. Tôn cao Thiên Chúa và quên đi phần của bạn. Hoặc quảng bá cho bạn và quên đi Thiên Chúa. Chúng ta phải lựa chọn. Ông Giô-sép đã làm điều này. Sách Ma-thi-ơ mô tả vị cha trần thế của Chúa Giêsu như là một người thợ mộc (Ma-thi-ơ 13:55).

Đức Chúa Trời Ban Quyền Năng Để Nên Thánh

Hoithanh.com - Bạn có bao giờ biết một người rất có tài năng, nhưng yếu kém về mặt đạo đức không? Không cần phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tài năng mà không có sự chỉ dẫn của đạo đức tốt lành có thể gây ra những bi kịch và những đau buồn vô kể. Tâm tánh của một người, chứ không phải những khả năng của người ấy, quyết định giá trị lâu bền của những gì người ấy làm được.

Lau Ráo Nước Mắt

Hoithanh.com - Ðức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt khỏi mắt chúng. . . . Sẽ không còn đau đớn nữa, vì những sự việc ngày trước đã qua rồi. ( Khải Huyền 21:4)

Kỷ Niệm 494 Năm Cải Cách Giáo Hội

pic_luther_95Thesen_150HoiThanh.com – Đã 494 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử khi Linh mục Martin Luther được Chúa dẫn dắt trong cuộc cải chánh Giáo hội. Ngày 31/10/1517, Linh mục Martin Luther đã đóng 95 luận đề khẳng định niềm tin nơi Thiên Chúa là ngày Giáo hội Cải chánh lập nền cho các Hội Thánh Tin Lành ngày nay.