Những Người Được Nuôi Bằng Mana

Hoithanh.com - Có một số người, vì những mục đích đặc biệt hoặc sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời trực tiếp cấp dưỡng. Giống như dân Ysơraên nhận Mana trong đồng vắng hoặc như tiên tri Êli được nuôi bằng những con chim quạ, loại chu cấp trực tiếp từ Đức Chúa Trời như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, hoặc vì một sự bày tỏ gây ấn tượng mạnh về quyền năng của Ngài.

 

Một Cuộc Đua Chuột

Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, (Hê-bơ-rơ 12:1b)

Hiệp Nhất Trong Sứ Mạng Truyền Giáo

Vào đầu thế kỷ hai mươi, người ta có đọc một bài quảng cáo trên nhật báo London như sau : “Cần một số đàn ông cho chuyến đi mạo hiểm. Lương ít, băng giá lạnh lẽo, bóng đêm bao phủ nhiều tháng, hiểm nghèo liên tục. Trở về an toàn là điều đáng nghi ngờ. Danh giá và vinh dự nếu thành công”.

Khích Lệ Mục Sư

“Ta tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ta phụng sự với lương tâm tinh sạch như tổ tiên ta đã làm. Ta nhớ mãi không bao giờ quên con mỗi khi ta khẩn nguyện đêm ngày; nhớ giòng nước mắt của con, nên mong sớm gặp mặt con để được đầy dẫy niềm vui thỏa. Ta cũng nhớ lại đức tin chân thành của con, …. Vì vậy, ta nhắc con hãy khơi dậy ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ con đã có qua sự đặt tay của ta” (2 Ti-mô-tê 1:3-6).

Thái độ đúng đắn trong sự thờ phượng Chúa

Thờ phượng không được xem là một thì giờ để bạn nhận được một cái gì cho chính bạn. Mà đó là thì giờ bạn dâng chính bạn cho Đức Chúa Trời vì thế Ngài sẽ nhận được một cái gì đó từ nơi thờ phượng của bạn.

Tại Sao Đi Nhà Thờ?

Một người đi nhà thờ đã viết thư gửi đến chủ bút của một nhật báo và than phiền rằng thật vô nghĩa cho việc đi nhà thờ mỗi ngày Chủ-nhật

Hậu Quả Của Một Lời Khuyên Thiếu Tin Cậy

Lúc ấy, Sa-rai, vợ Áp-ram không sinh con được. Bà có một con đòi người Ai-cập tên là A-ga. Sa-rai nói với Áp-ram: "Vì CHÚA không cho tôi sinh sản, vậy ông hãy ăn ở cùng con đòi tôi đi; có lẽ nhờ nó tôi sẽ có được một gia đình." Áp-ram nghe theo lời Sa-rai. Thế là sau mười năm kiều ngụ tại xứ Ca-na-an, Sa-rai đưa A-ga, con đòi người Ai-cập của mình, cho Áp-ram làm vợ. (Sáng-thế-ký16:1-3).

Hãy Buông Bỏ Và Để Chúa Hành Động

Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, Ta sắp làm một việc mới ! Việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng nhận biết, hiểu rõ và để ý đến nó sao ? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong sa mạc. (Êsai 43:18-19)

Lựa Chọn Đời Sống Khác Thường

Hoithanh.com - Người ta không thể cùng một lúc nâng cao hai sự vinh danh. Tôn cao Thiên Chúa và quên đi phần của bạn. Hoặc quảng bá cho bạn và quên đi Thiên Chúa. Chúng ta phải lựa chọn. Ông Giô-sép đã làm điều này. Sách Ma-thi-ơ mô tả vị cha trần thế của Chúa Giêsu như là một người thợ mộc (Ma-thi-ơ 13:55).

Đức Chúa Trời Ban Quyền Năng Để Nên Thánh

Hoithanh.com - Bạn có bao giờ biết một người rất có tài năng, nhưng yếu kém về mặt đạo đức không? Không cần phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tài năng mà không có sự chỉ dẫn của đạo đức tốt lành có thể gây ra những bi kịch và những đau buồn vô kể. Tâm tánh của một người, chứ không phải những khả năng của người ấy, quyết định giá trị lâu bền của những gì người ấy làm được.