Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Một Dân Thánh Cho Chúa

Ngày 28 – Một Dân Thánh Cho Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 14:1-21

1 Các ngươi là con cái Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chớ vì người chết mà cắt thịt mình, hoặc cạo giữa hai con mắt; 2 bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài.

3 Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. 4 Nầy những loài vật mà các ngươi được ăn: con bò, con trừu, con dê cái, 5 con nai đực, con hoàng dương, con hươu đực, con dê rừng, con sơn dương, con bò rừng, và con linh dương. 6 Trong những loài vật, các ngươi được ăn con nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, 7 nhưng trong những con vật nhơi, có móng rẽ ra và chân chia hai, nầy là những con các ngươi không phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng, và con thỏ nhà, chúng nó nhơi; song không có móng rẽ ra: phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. 8 Con heo cũng vậy; vì nó có móng rẽ ra, nhưng không nhơi: phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó, và chớ đụng đến xác chết chúng nó.

9 Phàm loài nào ở trong nước, có mang và có vảy, thì các ngươi được ăn; 10 nhưng con nào không có mang, không có vảy, thì chẳng nên ăn; phải cầm là không sạch cho các ngươi.

11 Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. 12 Song, nầy là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kên kên; 13 con diều, con ó, và mọi thứ lão ưng; 14 mọi thứ quạ; 15 chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê, và mọi thứ bò cắc; 16 chim mèo, chim ụt, con hạc, 17 chim thằng bè, con cồng cộc, chim thằng cộc, 18 con cò, và mọi thứ diệc; chim rẽ quạt, và con dơi. 19 Mọi loài côn trùng hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi; chớ nên ăn. 20 Các ngươi được ăn mọi con chim sạch.

21 Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên. Hãy đưa nó cho người khách ngụ trong thành mình, và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. 

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên phải nhớ rằng họ là những người thánh của Chúa và đời sống họ cũng phải được nên thánh. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã dạy họ tránh xa các tôn giáo ngoại quốc và tìm kiếm Lời Chúa. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã khiến dân Y-sơ-ra-ên sống khác biệt với các dân ngoại không chỉ về mặt tôn giáo, mà còn trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, không cho phép họ ăn bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng phân biệt đồ ăn của họ bằng cách làm theo các mạng lệnh của Chúa (c.1-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-20 Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài tất cả các sinh vật của đất và trên đất, và các loài chim trên trời. Nhưng Đức Chúa Trời phân biệt cho họ vật gì tốt lành và vật gì có hại. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời cho phép chúng ta hưởng mọi thứ mà chúng ta muốn, nhưng cũng hãy suy nghĩ cách sâu sắc về ý muốn của Đức Chúa Cha, Đấng cấm chúng ta ăn những vật nhất định.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-20 Lý do khiến Đức Chúa Trời cho phép đồ ăn này và không cho phép ăn những đồ ăn khác vì các lý do vệ sinh. Nhưng quan trọng hơn, đó là để dạy cho dân Y-sơ-ra-ên rằng đời sống hàng ngày của họ là nơi mà dân sự Chúa phải bày tỏ sự thánh khiết. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nhận Lời này như là một điều dạy dỗ: “Các Cơ Đốc nhân phải giữ sự thanh sạch ngay cả trong đời sống hàng ngày của họ.” Hãy giữ sự thanh sạch mà Đức Chúa Trời đòi hỏi không chỉ trong một vài lĩnh vực của đời sống chúng ta, mà trong mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày của chúng ta!

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển kêu gọi con là một trong những người thánh của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: A-mốt 4-8

Bình Luận:

You may also like