Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Thái Độ Của Một Lãnh Đạo Đối Với Dân Sự Trong Hội Thánh

Ngày 09 – Thái Độ Của Một Lãnh Đạo Đối Với Dân Sự Trong Hội Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 5:1-16

1 Đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em, 2 các bà cao tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thanh khiết.

3 Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa. 4 Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. 5 Bà nào thực sự góa bụa, sống một mình, đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời thì cứ bền lòng ngày đêm cầu nguyện nài xin. 6 Nhưng quả phụ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết. 7 Hãy truyền bảo họ những điều nầy để họ không bị chê trách. 8 Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa.

9 Để được ghi tên vào sổ quả phụ, người đàn bà đó phải không dưới sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, 10 phải được tiếng khen về các việc nhân đức như nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn, và dấn thân làm mọi việc thiện. 11 Nhưng hãy từ chối ghi tên những quả phụ còn trẻ; vì khi nhục dục làm cho họ xa rời Đấng Christ thì họ muốn tái giá; 12 như thế, họ sẽ bị lên án vì đã vi phạm lời hứa nguyện ban đầu. 13 Thêm vào đó, họ còn học thói ăn không ngồi rồi, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; đã thế, họ còn ngồi lê đôi mách, xen vào chuyện người khác, nói những điều không đáng nói. 14 Vì vậy, ta muốn những quả phụ trẻ nên lấy chồng, sinh con, quản trị gia đình mình, không tạo cơ hội cho kẻ thù bêu xấu. 15 Vì đã có một vài quả phụ lầm lạc đi theo Sa-tan. 16 Nếu nữ tín hữu nào có quả phụ trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, đừng thêm gánh nặng cho Hội Thánh, để Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thực sự góa bụa.             Suy ngẫm

C.1-2 Tất cả dân sự tại Hội Thánh là thành viên của một gia đình trong Chúa. Vì vậy, Phao-lô dạy Ti-mô-thê rằng ông phải đối xử với người già cả như cha mẹ và những nam nữ thanh niên như anh chị em.

C.3-16 Phao-lô cũng dạy rằng Hội Thánh phải chăm sóc những góa phụ nghèo hoặc cô đơn. Nhưng nếu bà góa có gia đình hoặc người thân thì gia đình của góa phụ nên chăm sóc bà góa đó, điều này giúp giảm bớt gánh nặng của Hội Thánh và cho phép sự trợ giúp được cung cấp cho các bà góa khác là những người trên 60 tuổi, đã phục vụ chồng cách trung thành, và được tiếng khen về các việc nhân đức.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4, 8, 10 Nếu người góa phụ có gia đình, trước tiên họ phải chăm sóc góa phụ đó. Điều này là vì đức tin thật được thể hiện qua sự chăm sóc của gia đình người đó. Có thành viên nào trong gia đình của chúng ta cần giúp đỡ không? Hãy suy nghĩ về cách mà chúng ta có thể đưa ra sự giúp đỡ cho các nhu cầu của họ và bắt đầu thực hiện.

C.11-15 Phao-lô nói rằng các góa phụ trẻ tuổi tốt hơn nên tái hôn để chăm sóc một gia đình đức tin. Lời khuyên này từ Phao-lô, người biết được những yếu đuối của con người, là thực tiễn và chỉ ra rằng các Cơ Đốc nhân phải cẩn thận để không cho kẻ thù cơ hội vu khống đó là một hậu quả của những ham muốn tình dục của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con bày tỏ tình yêu thương của chúng con và không bỏ mặc mọi người trong cộng đồng của chúng con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 16-18  

Bình Luận:

You may also like