Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đầy Tớ Của Chúa, Sự Sáng Của Các Dân Tộc

Ngày 09 – Đầy Tớ Của Chúa, Sự Sáng Của Các Dân Tộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 23:1-15

1 Đến năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa lấy can đảm mời các chỉ huy trưởng trăm quân là: A-xa-ria, con của Giê-rô-ham; Ích-ma-ên, con của Giô-ha-nan; A-xa-ria, con của Ô-bết; Ma-a-xê-gia, con của A-đa-gia; và Ê-li-sa-phát, con của Xiếc-ri. Ông lập giao ước với những người ấy. 2 Họ đi khắp xứ Giu-đa, tập hợp người Lê-vi từ tất cả các thành Giu-đa và các trưởng gia tộc của Y-sơ-ra-ên. Rồi họ đến Giê-ru-sa-lem. 3 Toàn thể hội chúng lập giao ước với vua trong đền thờ Đức Chúa Trời. Giê-hô-gia-đa nói với họ rằng: “Nầy, con trai của vua, người sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít. 4 Đây là điều các ngươi sẽ làm: Một phần ba trong các ngươi, tức các thầy tế lễ và người Lê-vi đang phiên trực ngày sa-bát sẽ giữ cửa; 5 một phần ba sẽ vào trong cung vua; và một phần ba ở cổng Giê-sốt. Còn tất cả dân chúng sẽ ở nơi hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. 6 Đừng để ai vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, ngoại trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi phục vụ, chỉ họ mới được vào, vì họ thánh sạch. Còn tất cả dân chúng đều phải tuân giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. 7 Người Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy vũ khí sẵn sàng trong tay, bất cứ ai vào đền thờ sẽ bị giết. Các ngươi hãy theo sát bên vua khi vua đi ra đi vào.” 8 Người Lê-vi và toàn thể Giu-đa đều làm theo mọi điều thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền. Ai nấy đều giữ người của mình lại, dù là người đến phiên trực ngày sa-bát hay người mãn phiên trực ngày sa-bát, vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không cho phép ai ra về. 9 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy giáo, khiên nhỏ và khiên lớn của vua Đa-vít để trong đền thờ Đức Chúa Trời phát cho các chỉ huy trưởng trăm quân. 10 Ông bố trí lực lượng, mỗi người cầm vũ khí trong tay đứng chung quanh vua, dọc theo bàn thờ và đền thờ, từ bên phải cho đến bên trái của đền thờ. 11 Họ đưa thái tử Giô-ách ra, đội vương miện trên đầu, và trao cuộn Chứng Ước cho người rồi tôn người làm vua. Giê-hô-gia-đa và các con trai ông xức dầu cho người, rồi tung hô: “Vua vạn tuế!” 12 Khi A-tha-li nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa chúc tụng vua thì bà đến gặp dân chúng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. 13 Bà nhìn thì thấy vua đứng trên bục ngay lối vào, các chỉ huy trưởng và những người thổi kèn đứng gần bên vua, còn toàn dân trong xứ đều vui mừng thổi kèn, và những người ca hát với nhạc khí phụ họa đều cùng nhau chúc tụng. Thấy thế, A-tha-li liền xé áo mình và la lên: “Phản trắc! Phản trắc!” 14 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bảo các chỉ huy trưởng trăm quân, là những người có nhiệm vụ chỉ huy các đạo quân, đi ra và truyền cho họ: “Hãy dẫn bà ấy ra khỏi đền thờ, giữa hàng quân! Ai theo bà ấy thì sẽ bị giết bằng gươm.” Vì thầy tế lễ đã dạy rằng: “Đừng giết bà ấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va.” 15 Họ bắt và giải bà theo lối vào Cổng Ngựa của cung vua, rồi giết bà tại đó.

Suy ngẫm

C.1-4 Đức Chúa Trời đã chọn “Người Đầy tớ”, người sẽ cứu Y-sơ-ra-ên từ lòng mẹ và rèn luyện cho người một cách kỹ càng. Nhưng thậm chí với những sự chuẩn bị kỹ càng của Đức Chúa Trời, Người Đầy tớ vẫn gặp khó khăn trong những việc người làm. Tuy vậy, Người Đầy tớ sẽ không đầu hàng và dựa vào chỉ một mình Đức Chúa Trời.

C.5-7 Vì thế, Đức Chúa Trời cho phép Người Đầy tớ, người trông cậy vào Ngài làm những việc to lớn hơn. Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không chỉ cứu Y-sơ-ra-ên qua Người Đầy tớ, nhưng cả thế giới qua người.

C.8-13 Theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Người Đầy tớ sẽ giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi Ba-by-lôn, và cứu dân sự của Đức Chúa Trời, những người ở trải khắp thế giới. Và còn nữa, Người sẽ chăm sóc họ, những người Ngài đã cứu. Trái đất sẽ hát ngợi khen về ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu họ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-3 Đức Chúa Trời không chỉ lựa chọn “người đầy tớ” và ban cho người một sứ mạng, nhưng cũng bảo vệ và huấn luyện người một cách dữ dội, để người có thể thực hiện sứ mạng của mình. Qua “môi miệng của Người Đầy tớ” mà Đức Chúa Trời chuẩn bị như một thanh gươm và mũi tên, và những lời sẽ tuôn trào với uy quyền và sự khôn ngoan (Ma-thi-ơ 7:29), hủy diệt tất cả kẻ thù (Ma-thi-ơ 22:22), và nó sẽ có quyền năng biến đổi linh hồn (Hê-bơ-rơ 4:13). Bạn có vui mừng tiếp nhận sự rèn tập của Đức Chúa Trời cho mình bằng Lời lẽ thật của Ngài, để Ngài có thể hoàn tất các công việc của Ngài hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con rao truyền Phúc âm của Ngài, sự sáng cho những người đang sống trong bóng tối.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 40-43

Bình Luận:

You may also like