Browsing: da co bao gio

Văn Nghệ
0

HoiThanh.com

Đã có bao giờ em ngắm xem?

Trời xanh thăm thẳm ánh sao đêm

Trăng treo chênh chếch ngã qua thềm

Lòng thầm cảm tạ Chúa dựng nên *1