Home Văn Nghệ Tình Chúa Cao Vời

Tình Chúa Cao Vời

by Ban Biên Tập
30 đọc

T : Tình Ngài sâu rộng bao la
I : In vào Thánh sử vang ra lâu rồi
N : Ngài từ ngôi báu con Trời
H : Hạ sinh dưới thế cứu người trầm luân

C : Chết trên thập giá trần truồng
H : Huyết hồng tuôn đổ cội nguồn yêu ta
U : U buồn trời đất Gô Tha
A : Án treo tội phạm, Cha Ngài ngoảnh đi

C : Chúa ơi! Ngài chết cũng vì
A : Am tường tội lỗi con đi đường mình
O : Oán hờn chi nữa chúng sinh?

V : Về đây tiếp nhận ân tình thông công
Ơ : Ơn Trời, Tình Chúa ban không
I : Im lìm sâu lắng mênh mông tình Ngài.

HỒ XUÂN ĐƯỢC
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com   

 

 

Bình Luận:

You may also like