Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Sự An Ủi Của Đức Chúa Trời Giữa Sự Hủy Diệt

Ngày 12 – Sự An Ủi Của Đức Chúa Trời Giữa Sự Hủy Diệt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 51:9-16

9 Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va hãy thức dậy, hãy thức dậy mặc lấy sức mạnh! Hãy thức dậy như ngày xưa,

Như các thời cổ đại! Chẳng phải chính Ngài đã phanh thây Ra-háp, đã đâm quái vật biển đó sao?10 Chẳng phải chính Ngài đã làm cạn biển, tắt các nguồn nước của vực lớn; Làm một con đường dưới biển sâu để dân được cứu chuộc đi qua đó sao?11 Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng hò reo. Niềm vui bất tận sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; Còn sự buồn bã than vãn sẽ biến mất.

12 “Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người là loài hay chết, sợ con cái loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ?13 Ngươi lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng đã tạo nên ngươi, đã giương các tầng trời và đặt nền móng quả đất, để suốt ngày ngươi cứ run sợ vì cơn giận của kẻ áp bức, khi nó định hủy diệt ngươi sao? Nhưng bây giờ, cơn giận của kẻ áp bức ấy ở đâu?14 Kẻ bị bắt đem đi sẽ nhanh chóng được thả ra; Sẽ không chết trong ngục tối, và cũng không thiếu lương thực.15 Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng làm cho biển động, và sóng vỗ ầm ầm. Danh Ta là Đức Giê-hô-va vạn quân.16 Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay Ta, trong khi dựng các tầng trời, đặt nên móng quả đất, và nói với Si-ôn rằng: ‘‘Ngươi là dân Ta.’’

Suy ngẫm:

C.9-11 Người Đầy tớ của Đức Chúa Trời ca hát về việc Đức Chúa Trời tiêu diệt con rồng và Ra-háp (con quái vật ở biển), kẻ thù của Đức Chúa Trời, và người hát ca về sự cứu chuộc Y-sơ-ra-ên và cách nào Đức Chúa Trời đã cho họ trở về Si-ôn.

C.12-16 Đáp lại lời ca này của Người Đầy tớ, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời có một, Đấng có thể an ủi Y-sơ-ra-ên; Ngài phán bảo người đừng sợ và hãy xem sự cứu lớn mà Ngài sẽ làm thành.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Lời hứa Đức Chúa Trời ban cho bạn là gì? Bạn có lo lắng bởi vì lời hứa này chưa thành hiện thực hay không? Hãy đừng thất vọng bởi đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng và trông cậy Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống đắc thắng trong những lời hứa chắc chắn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 55-57

Bình Luận:

You may also like