Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Những Việc Mới Kín Dấu Của Đức Chúa Trời

Ngày 07 – Những Việc Mới Kín Dấu Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 48:1-11

1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp, là những người được xưng bằng danh Y-sơ-ra-ên, ra từ nguồn Giu-đa, là những người nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề, và kêu cầu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nhưng không có lòng chân thật và công chính.2 Vì họ xưng mình là người xuất thân từ thành thánh, và nương cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân: 3 “Ta đã báo trước từ xưa những việc qua rồi; Những việc ấy ra từ miệng Ta, và Ta đã nói cho chúng biết; Thình lình, Ta thực hiện, và những việc ấy xảy ra.4 Vì Ta biết ngươi cứng đầu, cổ ngươi có gân sắt, trán ngươi cứng như đồng,5 Nên Ta đã báo cho ngươi những điều ấy từ xưa, Ta đã cho ngươi biết trước khi nó xảy ra, kẻo ngươi nói: ‘Tượng thần của tôi đã làm những điều ấy, tượng chạm, tượng đúc của tôi đã truyền như thế.’

6 Ngươi đã nghe rồi, hãy xem mọi điều ấy. Chẳng phải các ngươi sẽ thuật lại sao? Từ nay, Ta sẽ cho ngươi biết những việc mới, là những việc bí mật mà các ngươi chưa biết.

7 Bây giờ, những việc đó mới được dựng nên, chưa từng có trước đây; Trước ngày nầy, các ngươi chưa bao giờ nghe, kẻo ngươi nói rằng: ‘Nầy, tôi đã biết rồi!’8 Ngươi chưa từng nghe, cũng chưa từng biết, từ trước, tai ngươi chưa mở ra. Vì Ta biết rằng ngươi hay phản bội, đáng được gọi là kẻ phản loạn từ trong lòng mẹ.9 Vì danh Ta mà Ta trì hoãn cơn giận; Vì vinh quang Ta mà Ta kiềm chế sự tức giận đối với ngươi, để không hủy diệt ngươi.10 Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc; Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn.

11 Đó là vì Ta, vì chính Ta mà Ta sẽ làm điều đó, lẽ nào Ta để danh Ta bị lăng nhục sao? Ta không nhường vinh quang Ta cho thần nào khác.

 

Suy ngẫm:

C.1-5 Y-sơ-ra-ên coi chính mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời và gọi danh Ngài, nhưng tấm lòng của họ bị điều khiển hướng đến các thần tượng. Đức Chúa Trời nói tiên tri về tương lai của Y-sơ-ra-ên và bày tỏ quyền năng tối cao của Ngài – điều các thần tượng không thể sánh được. Quyền năng của Ngài không phải để làm bất cứ điều gì, nhưng là để làm thành Lời của Ngài.

C.6-11 Thêm vào đó, Đức Chúa Trời công bố những việc mới Ngài sẽ tỏ ra, Y-sơ-ra-ên chưa từng nghe thấy hoặc tưởng tượng ra. Y-sơ-ra-ên không vâng theo Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần tượng và bội nghịch với Đức Chúa Trời, vì thế họ phải bị hủy diệt. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu họ và thay đổi họ qua những việc mới mẻ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời hoạch định những việc mới cho Y-sơ-ra-ên, bất chấp sự vô tín của họ nơi Đức Chúa Trời. Đó là về việc cứu họ qua Sy-ri, một cách mà Y-sơ-ra-ên chưa từng suy tưởng. Hơn nữa, đó là về cách lạ lùng của thập tự giá của Chúa Jêsus Christ, điều sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự áp chế của Sa-tan. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì việc cứu chúng ta qua cách lạ lùng của thập tự giá, bất chấp sự ngu dại và bản tính tội lỗi của chúng ta!

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển mà Ngài thương xót chúng con, dẫu rằng Ngài biết bản tính xấu xa của đời sống chúng con

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 37-39

Bình Luận:

You may also like