Home Tin tức Hoạt Động HT Báp-tít Liên Hiệp VN Sau Thời Gian Ổn Định

Hoạt Động HT Báp-tít Liên Hiệp VN Sau Thời Gian Ổn Định

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đặt nền tảng của mình qua những việc làm cụ thể, không chỉ nói mà phải hành động hầu mang đến sự khích lệ lớn lao giữa vòng con dân Chúa, Ban Điều Hành Giáo Hội BGC-VN đã xây dựng được mối thông công thường xuyên giữa các Mục sư, truyền đạo, Nhân sự của các Hội thánh địa phương với nhau qua các chương trình Bồi linh, huấn luyện, họp mặt, thông công rất thường xuyên.

Theo kế hoạch một tháng sẽ có một lớp bồi linh, huấn luyện nhân sự kéo dài 2 ngày do Ban giáo dục của BGC-VN phụ trách, ngoài ra BĐH Giáo hội còn tổ chức những cuộc thăm viếng thường xuyên đến các Hội thánh thành viên trong Giáo hội ở nhiều khu vực vùng miền khác nhau, theo sát tình hình thuộc linh và thuộc thể của từng khu vực, tỉnh thành để kịp thời ứng phó những trường hợp đặc biệt, những hoàn cảnh cần chăm sóc, thăm viếng….

Sau gần 02 tháng ổn định hoạt động, những mục tiêu trên đã được BGC-VN hoàn thành tốt dưới sự tể trị của Chúa và quyền năng của Ngài, bởi sự thêm sức của Chúa, BGC-VN đang ngày một vững vàng, phát triển và đem mọi sự vinh hiển đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời toàn năng.

Xin toàn thể anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc cùng thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi góp phần với đại gia đình Cơ đốc xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời, mang phúc âm đến với từng người một trên quê hương, dân tộc Việt Nam. Mọi sự vì sự vinh hiển của Chúa.

Một số hình ảnh hoạt động của BCG-VN:

Ban Điều Hành BGC thăm viếng tang lễ thân mẫu của một nhân sự tại Nam Bang- Lâm Đồng


Ban Điều Hành BGC-VN đến thăm viếng các hội thánh địa phương tại khu vực Nam Bang- Lâm Đồng


Một buổi bồi linh, họp mặt cầu nguyện của các nhân sự của BGC-VN


Tin và ảnh: MS Emmanuel Thái

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like