Browsing: bgc-vn

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Ngày 19-20/3/2013 HT Báp-tít Liên Hiệp VN (BGC-VN) mới có một hội đồng lâm thời và củng cố mọi sinh hoạt, cơ chế hoạt động, các mục vụ và công tác. Cám ơn Chúa, sau kỳ hội đồng Ngài mang lại một hơi thở mới cho BGC-VN, thay cho thời gian trước đây mọi thứ như bị tê liệt và dậm chân tại chỗ. Chỉ gần 2 tháng sau khi củng cố giáo hội, các Hội thánh địa phương đã thắt chặt mối quan hệ với Giáo hội cùng kề vai sát cánh để xây dựng công việc Chúa ngõ hầu mang đến một cơn phấn hưng thật sự đối với BGC-VN nói riêng và Cơ Đốc Giáo Việt Nam nói chúng.