Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Khoe Mình Trong Chúa

Ngày 16 – Khoe Mình Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 10:1-18

1 Tôi, Phao-lô, lấy sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ mà khuyên nài anh em – tôi là người mềm yếu khi gặp mặt anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách! – 2 Khi tôi có mặt, xin anh em đừng buộc tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi định dùng đối với mấy kẻ cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt. 3 Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. 4 Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, 5 đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. 6 Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuận phục.

7 Anh em chỉ nhìn bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ thì chính họ hãy nghĩ lại xem, nếu họ thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng vậy. 8 Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ. 9 Tôi không muốn làm ra vẻ như đang cố dùng thư từ để đe dọa anh em. 10 Vì có người nói: “Khi viết thư thì ông ta nặng lời và gay gắt, nhưng khi có mặt thì lại yếu mềm và lời nói chẳng ra gì.” 11 Người nói như vậy phải biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì khi có mặt, chúng tôi cũng hành động thể ấy.

12 Dĩ nhiên, chúng tôi không dám sánh vai hoặc so mình với những người tự đề cao kia. Nhưng khi họ tự lấy mình đo mình, hay lấy chính mình so sánh mình, thì họ thiếu hiểu biết. 13 Về phần chúng tôi, chúng tôi không tự hào quá mức mà chỉ trong giới hạn Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi; trong giới hạn đó có cả anh em. 14 Vì chúng tôi không vượt quá giới hạn của mình như thể chúng tôi chưa từng đến với anh em; nhưng thật ra chúng tôi là người đem Tin Lành của Đấng Christ đến với anh em trước tiên. 15 Chúng tôi không tự hào quá giới hạn, tức là tự hào về công việc do người khác làm. Nhưng hi vọng rằng đức tin của anh em gia tăng thì công việc của chúng tôi cũng sẽ phát triển giữa anh em, trong giới hạn đã được giao cho chúng tôi, 16 đến nỗi chúng tôi có thể rao giảng Tin Lành trong những vùng xa hơn mà không tự hào về những việc đã thực hiện trong phạm vi của người khác. 17 “Nhưng ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.” 18 Vì không phải ai tự đề cao mình là được chấp nhận, nhưng là người được Chúa đề cao.

Suy ngẫm

C.12-18 Những người phê phán Phao-lô, đã khoe mình bằng những chuẩn mực họ tạo ra, nhưng Phao-lô không làm điều đó. Thay vào đó, Phao-lô tuân theo những chuẩn mực của Đức Chúa Trời, chứ không phải những chuẩn mực của thế giới này. Ông không khoe mình hơn mức của mình, nhưng chỉ trong phạm vi ảnh hưởng Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Nói cách khác, Phao-lô không khoe khoang về những thành công của mình; ông chỉ khoe về chức vụ Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Bởi vì Phao-lô biết rằng việc khoe mình phải được làm ở trong Chúa, và rằng sự tán đồng và sự ban thưởng là thật nếu chúng đến từ Chúa.

C.10:15–16 Những người chống lại Phao-lô khoe khoang, nhưng họ là những kẻ xâm nhập gây ra những nan đề trong Hội Thánh ông đã lập nên. Mục đích của Phao-lô là mở những hội thánh ở những nơi Đấng Christ chưa bao giờ được rao giảng, nhưng những giáo sư giả này cố gắng làm sai lệch Phúc âm ở những nơi nó đã được thiết lập.

C.10:17–18 khoe mình trong Chúa. Phao-lô hỗ trợ việc khoe mình của ông là một sứ đồ với việc trích dẫn Giê-rê-mi 9:23-24. Do tất cả những khả năng và thành tựu của con người là những món quà đến từ Đức Chúa Trời, cơ sơ duy nhất đúng đắn cho việc khoe mình là “khoe mình trong Chúa”, có nghĩa là, về những điều Chúa cung ứng, chứ không phải về điều tưởng là những thành công của mỗi người.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời đã giao cho các Cơ-Đốc nhân các vị trí và chức vụ hiện tại. Là Cơ-Đốc nhân, bạn có đang thực hiện các nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó cho bạn không? Hoặc là bạn có đang nuối tiếc vì sẽ không nhận được sự khen  thưởng nào từ mọi  người vì các chức vụ của bạn không thấy được hay không? Xin hãy nhớ rằng sự ban thưởng từ Đức Chúa Trời còn giá trị hơn nhiều so với sự khen thưởng của mọi người, và hãy làm điều tốt nhất vì công việc Đức Chúa Trời ban cho bạn.

Cầu nguyện: Chúa ơi, dẫu rằng các chức vụ của con mà Ngài ban cho dường như không có ý nghĩa đối với cách nhìn của mọi người, xin hãy giúp con thực hiện chức vụ một cách chân thành.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử-Ký 5-8

Bình Luận:

You may also like