Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đức Chúa Trời Của Mọi Sự An Ủi Và Sự Thương Xót

Ngày 04 – Đức Chúa Trời Của Mọi Sự An Ủi Và Sự Thương Xót

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Cô-rinh-tô 1:1-11

1 Phao-lô, bởi ý muốn Đức Chúa Trời được làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, và Ti-mô-thê anh em chúng ta, kính gửi Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Cô-rinh-tô, cùng với tất cả thánh đồ ở khắp vùng A-chai. 2 Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. 4 Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp! 5 Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 6 Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; hoặc nếu chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi, là sự an ủi mà anh em kinh nghiệm được khi nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu. 7 Niềm hi vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi.

8 Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại A-si-a. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống. 9 Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. 10 Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. 11 Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi nhận được ơn; và qua đó, nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ.        

Suy ngẫm

C.5 Việc chịu khổ của Đấng Christ không có ý nói sự chịu khổ của Chúa Jêsus vì tội lỗi, là điều độc đáo của Đấng Christ, mà cũng là sự chịu khổ của Phao-lô (c.9 – Phao-lô cảm thấy án tử hình đã được công bố chống lại ông) giống như của Đấng Christ, Phao-lô chịu khổ vì sự trung tín của ông đối với Đức Chúa Trời và vì dân sự của Đức Chúa Trời.

C.6–7 vì sự an ủi của bạn. Những người chống đối Phao-lô cho rằng sự chịu khổ của ông vì ông không xứng đáng là một sứ đồ, nhưng Phao-lô quả quyết rằng sự chịu khổ của ông là cách Đức Chúa Trời sử dụng để làm mạnh mẽ những tín hữu khác.

C.3-9 Phao-lô liên tục ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự an ủi của Ngài. Chúng ta có thể thấy Phao-lô liên tục dùng từ “an ủi” trong hoạn nạn,  rằng tất cả mọi suy nghĩ của ông đều hướng về Đức Chúa Trời, Đấng ban sự an ủi cho ông. Nếu sự khốn khó của ông là vì Đấng Chist, thì sự an ủi ông nhận được cũng là qua Đấng Christ (c.3-5). Hơn nữa, lý do Phao-lô chịu khổ  và được an ủi là để ông cũng bày tỏ sự an ủi cho những Cơ-đốc nhân khác, những người cũng đang trải qua những khốn khó tương tự (c.6-7). Sự khốn khó ông gặp phải ở châu Á khắc nghiệt đến nỗi ông cảm thấy “đã nhận án tử hình.” Tuy nhiên, những sự khốn khổ vô cùng này khiến ông không thể trông cậy được vào chính mình, “nhưng dựa vào Đức Chúa Trời, Đấng khiến những người chết sống lại” (c.8-9).  

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Phao-lô và những người bạn của mình không thất vọng khi họ phải chịu sự khốn khó đe dọa tính mạng của họ, thay vào đó họ trông cậy vào Chúa phục sinh để thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi chúng ta chịu khổ vì Đấng Christ, chúng ta cũng nhận được sự an ủi của Ngài. Sự an ủi của Chúa chỉ dành cho những người chịu khổ vì Ngài. Đừng do dự hay sợ hãi phải đi con đường hẹp của sự chịu khổ.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con không tìm kiếm sự an ủi của Ngài mà không sẵn lòng để đối diện với sự chịu khổ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 11-14

Bình Luận:

You may also like