Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ngài Đổ Sự Cứu Chuộc Xuống Trên Vị Vua

Ngày 20 – Ngài Đổ Sự Cứu Chuộc Xuống Trên Vị Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 18:30-50

30 Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn;

Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện, Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài.

31 Trừ Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời của chúng con, ai là vầng đá lớn? 32 Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực, và làm cho đường lối con trọn vẹn. 33 Ngài làm cho chân con lẹ như chân nai cái và đặt con đứng vững trên các nơi cao. 34 Ngài tập tay con đánh giặc, đến nỗi cánh tay con giương nổi cung đồng. 35 Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con; Tay phải của Chúa nâng đỡ con và sự khiêm nhu của Ngài làm con cao trọng. 36 Chúa mở rộng đường mỗi bước con đi, để chân con không trượt ngã. 37 Con rượt đuổi kẻ thù của con và theo kịp; Con chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng. 38 Con đánh chúng quỵ xuống đến nỗi không đứng dậy được; Chúng ngã gục dưới chân con. 39 Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức lực để chiến đấu, khiến kẻ thù phủ phục trước con. 40 Chúa khiến kẻ thù quay lưng chạy trốn; Còn những kẻ ghét con, con đã diệt chúng rồi. 41 Chúng kêu van nhưng không ai cứu giúp, kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài chẳng đáp lời.

42 Con đánh tan chúng như bụi bay trong gió, đổ chúng ra như bùn đất ngoài đường. 43 Chúa đã cứu con khỏi sự tranh chấp của dân chúng; Lập con làm đầu các nước; Một dân không quen biết sẽ phục vụ con. 44 Vừa nghe nói về con, chúng đã vâng lời rồi; Các dân ngoại khúm núm trước con. 45 Các dân ngoại đều tiêu tan nhuệ khí, bỏ đồn binh run rẩy kéo ra hàng. 46 Đức Giê-hô-va hằng sống! Vầng Đá đáng chúc tôn của con! Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao! 47 Ngài là Đức Chúa Trời báo oán cho con, khiến các dân quy phục con. 48 Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù của con; Thật, Chúa nâng con cao hơn kẻ chống lại con, và giải cứu con khỏi bọn hung tàn. 49 Vì vậy, lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ngợi ca Ngài giữa các nước và chúc tụng danh của Ngài 50 Chúa ban cho vua của Ngài những chiến thắng vĩ đại, và làm ơn cho người được xức dầu của Ngài, tức cho Đa-vít và cho dòng dõi người đến muôn đời.

Suy ngẫm

C.31-45 Chúa ban cho tôi sự đắc thắng. Sự cứu của Đa-vít (c.16-19) đến qua sự chiến trận dũng cảm, là món quà của Đức Chúa Trời. Trong các sách của Sa-mu-ên những kẻ thù đó bao gồm cả dân Y-sơ-ra-ên và các dân ngoại, và cả hai được xem xét ở đây, đặc biệt trong câu 43 dân sự, hoặc dân Y-sơ-ra-ên (xem c. 41, họ kêu với Chúa), và các dân tộc, tôi chưa biết, c. 44-45, những người ngoại bang).

C.46-50 Đức Chúa Trời thành tín với vị vua được xức dầu. Phần này nhấn mạnh rằng chỗ của Đa-vít nổi trội đến từ Chúa và vì thế không phải là sản phẩm của sự tham lam và sự ham muốn quyền lực của ông. Thực sự, sự mong đợi ông sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân (c.49) khiến người đọc quay lại với sự kêu gọi Áp-ra-ham, qua người các dân sẽ được phước (Sáng Thế ký 12:1-3).

C.39-40 Không ai có thể đánh bại được người có Đức Chúa Trời ở bên và giúp đỡ. Đó là bởi vì không có ai có thể lớn hơn sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Vì thế, rõ ràng là tác giả Thi thiên  sẽ chiến thắng trận chiến ông tham gia bởi vì Đức Chúa Trời ở bên ông.

C.45-50 Người đánh bại kẻ thù nghịch với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời xưng nhận, “Chúa sống!” Người đó không có cách nào khác ngoại trừ việc tạ ơn Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Mỗi người có thể giống những người khác, nhưng nếu Đức Chúa Trời ở bên cạnh, thì người đó sẽ mạnh mẽ đến mức không ai có thể đánh bại được người. Bạn là một người mạnh mẽ như thế nào? Nếu Chúa ở bên, bạn sẽ mạnh mẽ hơn tới mức độ nào? Bạn có thể làm gì để Đức Chúa Trời ở cùng với bạn?

Cầu nguyện: Con muốn sống cuộc sống với Chúa Jêsus.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 11-14

Bình Luận:

You may also like