Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Ngu Ngốc Khi Nói Không Có Đức Chúa Trời

Ngày 14 – Ngu Ngốc Khi Nói Không Có Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thi Thiên 14:1-7

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Chẳng có Đức Chúa Trời.”

Chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm;

Chẳng có ai làm điều lành.

2 Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người

Để xem có ai khôn ngoan,

Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.

3 Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại;

Chẳng có ai làm điều lành,

Dẫu một người cũng không.

4 Phải chăng mọi kẻ gian ác đều không hiểu biết?

Chúng ăn nuốt dân Ta khác nào ăn bánh,

Và chẳng bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va.

5 Tại đó, chúng phải kinh hoàng khiếp sợ,

Vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính.

6 Lũ ác các người phá hỏng kế hoạch của người nghèo,

Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ.

7 Ôi, cầu xin Chúa đến từ Si-ôn giải cứu Y-sơ-ra-ên?

Khi Đức Giê-hô-va đem con dân Ngài từ lưu đày trở về,

Thì Gia-cốp mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ!

SUY NGẪM

C.1-4 Những người không tin kính ăn nuốt những người của Đức Chúa Trời. Những người không tin kính là những người dân ngoại (“con cái loài người”, c.2 ngược lại với “dân ta”, c.4), những người chưa được ban cho sự sáng và “không kêu cầu nơi Chúa’ (c.4). Một số người, tuy vậy, cho rằng câu 3 thu hẹp trọng tâm đối với những người ở Y-sơ-ra-ên, những người đã “quay sang bên”, nhưng chính từ ngữ không đòi hỏi điều này. C.14:5-6 Chúa là nơi nương náu cho những người nghèo. Cho dù những đe dọa như thế này (c.4), những người trung tín vẫn phải nhớ là Đức Chúa Trời là nơi nương náu của họ và rằng Ngài sẽ bảo vệ họ và đánh bại những kẻ làm điều ác.

C.7 Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của cộng đồng. Trong ánh sáng của cả tình huống và sự đảm bảo, cộng đồng ca hát cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu họ và ban cho họ sự phước hạnh; lời cầu nguyện của họ kết thúc bằng niềm hy vọng vững chắc (khi, nếu không) từ Si-ôn. Bởi vì Chúa ngự cách đặc biệt ở Si-ôn, hoặc là, ở trong đền thánh của Ngài.

C.1-7 Tất cả cõi tạo vật được dựng nên phản chiếu Đức Chúa Trời, đối với những người sinh sống trong thế giới Đức Chúa Trời tạo ra và lại nói rằng không có Đức Chúa Trời, thì thật là ngu dại. Khác với những người khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời, bước đi con đường ngay thẳng, và làm những việc tốt lành, có những người ngu dại hơn nói rằng không có Đức Chúa Trời và phạm tội rất nhiều (c.1-3). Không dễ sống trong thế giới như thế này và thừa nhận Đức Chúa Trời, và quyết định sống vì Ngài. Nhưng những ai thừa nhận Đức Chúa Trời hằng sống, sẽ có khả năng trải nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong tương lai, Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu bởi Đấng Cứu Thế đến từ Si-ôn (Ê-sai 59:20); điều này ám chỉ Chúa Jêsus Christ (c.4-7).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời, sống theo cách họ muốn, và những người nghĩ rằng có Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Bạn là loại người nào? Bạn có phải là người đi nhà thờ, nhưng không tin một cách xác quyết  Đức Chúa Trời hằng sống và sống, và như thể Ngài không ở đó, hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con trở nên một người bày tỏ Đức Chúa Trời hằng sống – qua lời nói và hành động của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 28-30

Bình Luận:

You may also like