Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

Ngày 20 – Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 7:1-13

1 Sau các việc đó, Đức Chúa Jêsus đi trong miền Ga-li-lê; Ngài không muốn đi trong miền Giu-đê vì người Do Thái đang tìm giết Ngài. 2 Lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần. 3 Vì vậy, các em của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: “Anh hãy rời nơi nầy và đi qua miền Giu-đê để các môn đồ của anh được thấy công việc anh làm, 4 vì không ai muốn được mọi người biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc ấy thì hãy bày tỏ chính mình cho thiên hạ biết đi.” 5 Ngay cả các em Ngài cũng không tin Ngài. 6 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thì giờ của anh chưa đến, nhưng thì giờ của các em thì luôn có sẵn. 7 Thế gian không thể ghét các em nhưng ghét anh, vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa. 8 Các em hãy lên dự lễ, còn anh chưa lên dự lễ nầy vì thì giờ của anh chưa trọn.” 9 Nói xong, Ngài cứ ở lại miền Ga-li-lê.

10 Nhưng sau khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách âm thầm chứ không công khai. 11 Những người Do Thái tìm Ngài trong kỳ lễ, và nói: “Ông ta ở đâu?” 12 Có nhiều tiếng xầm xì về Ngài giữa đám đông. Kẻ thì nói: “Ông ấy là người tốt;” người khác lại bảo: “Không, ông ta là kẻ lừa dối dân chúng.” 13 Nhưng vì sợ người Do Thái nên không ai dám nói về Ngài cách công khai.

SUY GẪM

C.5 Nhân tính của Chúa Jêsus là thật và chính xác, còn thần tính của Ngài được che giấu cẩn thận trước Ngài khi bắt đầu chức vụ trên thế gian, đến nỗi ngay cả những người đã sống trong cùng một nhà với Ngài trong gần 30 năm cũng không biết Ngài là ai: ngay cả các em trai cũng không tin Ngài. Họ đã sống, ăn và ngủ trong cùng một căn phòng với Con đời đời của Đức Chúa Trời mà không biết điều đó. Nhưng sau khi các em của Chúa Jêsus đi đến vùng Giu-đê để dự lễ hội thì Chúa Jêsus cũng đi đến đó cách âm thầm. Chúa Jêsus đã không làm việc theo thời điểm yêu cầu của con người mà theo thời điểm và mục đích của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã yên lặng khi người ta muốn Ngài bày tỏ chính Ngài cho thế gian, và vì vâng lời Đức Chúa Trời, ánh sáng của Ngài đã chiếu sáng cho tất cả những ai đang ở trong tối tăm.

C.6 “Thì giờ ta” trong sách Giăng có thể đề cập đến thập tự giá. Chúa Jêsus nói ở một mức độ sâu sắc hơn và điều này anh em Ngài hiểu nhầm. “Thì giờ các ngươi” sau đó đề cập đến”thời giờ các ngươi đi đến dự tiệc cùng đám đông những người đang đến Giê-ru-sa-lem.”. Trong cả hai trường hợp “thì giờ” là Kairos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thời gian đó là thích hợp, đúng đắn, hoặc đúng lúc.

C.10-13 Khi Lễ Lều Tạm đang đến gần, các em của Chúa Jêsus đã muốn Ngài đi đến vùng Giu-đê. Lễ Lều Tạm là lễ hội lớn nhất của người Do thái, là thời điểm thích hợp để giảng Phúc Âm. Nhưng Chúa Jêsus đã nói rằng thời điểm của Đức Chúa Trời chưa đến; Ngài đã từ chối yêu cầu của các em Ngài và ở lại Ga-li-lê.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các em của Chúa Jêsus đã muốn khoe Chúa Jêsus với thế gian theo lịch trình của họ, nhưng Chúa Jêsus đã bày tỏ chính Ngài cho thế gian theo lịch trình của Đức Chúa Trời. Tôi có hành động khớp với lịch trình của Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện: Xin hãy để con nhận thức rõ thời điểm của Ngài và sống theo mục đích của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 14-18

Bình Luận:

You may also like