Home Bài Viết Tại Sao Đi Nhà Thờ?

Tại Sao Đi Nhà Thờ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Tôi đã đi nhà thờ tới nay là 30 năm,” người này viết, “và trong thời gian ấy tôi đã nghe vào khoảng 3000 bài giảng. Nhưng về phần đời sống của tôi, tôi không thể nhớ được một bài nào trong đó. Do đó, tôi nghĩ rằng tôi đương lãng phí thì giờ của mình và các mục-sư cũng phí phạm thời giờ của họ trong việc ban phát những bài giảng luống công

Thư này khởi xướng lên một cuộc tranh luận thực sự trong cột báo “Thư cho Chủ bút”, là điều vui sướng lớn cho người biên tập. Việc này tiếp diễn trong nhiều tuần cho đến khi một người nào đó đã viết lời lập luận nghẹn họng như sau:

“Tôi đã kết hôn được 30 năm nay. Trong thời gian đó, vợ tôi đã nấu khoảng 32.000 bữa ăn. Nhưng đối với cuộc đời của tôi, tôi không thể nhớ lại toàn bộ thực đơn một bữa nào của các bữa ăn đó. Nhưng tôi thật biết điều này: Tất cả các bữa ăn đều nuôi dưỡng tôi và đã cho tôi sức mạnh cần thiết để làm công việc mình. Nếu vợ tôi không nấu cho tôi những bữa ăn, tôi sẽ chết về thể chất ngày hôm nay. Tương tự như vậy, Nếu tôi không đi nhà thờ để được nuôi dưỡng, tôi sẽ chết về tâm linh hôm nay! “

” Khi bạn bị CHÙNG xuống tới không còn gì … Thì Đức Chúa Trời đang NÂNG DẬY một điều nào đó!  Đức tin nhìn thấy sự không thấy được, tin tưởng việc không thể tin được, và nhận lãnh điều không thể có được!

Cảm tạ Đức Chúa Trời về sự nuôi dưỡng trong cả phần vật chất lẫn tâm linh của chúng ta!

Theo Tạp chí Hương-Đi, ấn bản 44

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like