Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Sự Phán Xét Con Rồng Và Ngàn Năm Ngự Trị

Ngày 22 – Sự Phán Xét Con Rồng Và Ngàn Năm Ngự Trị

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 20:1-15

1 Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. 2 Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, và xiềng nó lại một nghìn năm. 3 Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi một nghìn năm chấm dứt. Sau đó, Sa-tan phải được thả ra một thời gian ngắn.

4 Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ một nghìn năm. 5 Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một nghìn năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất.

6 Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; họ sẽ trị vì với Ngài một nghìn năm.

7 Khi một nghìn năm chấm dứt, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm; 8 nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất, là dân Gót và Ma-gót, để tập trung chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như cát bờ biển. 9 Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng. 10 Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với Đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. 12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. 13 Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. 14 Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

SUY GẪM:

C. 5, 6   Bất cứ ai ở trong Đấng Christ sẽ là một phần của sự phục sinh đầu tiên. Họ sẽ là các thầy tế lễ trong Vương quốc Đức Chúa Trời và Đấng Christ, và ngự trị cùng Ngài một ngàn năm. Không có “phước hạnh” nào lớn hơn được là một phần trong sự phục sinh lần thứ nhất này (Ê-phê-sô 2:6) và được mời vào tiệc cưới của Chiên Con để có được sự phục sinh đời đời (“sự phục sinh”, Giăng 5:29). Trong lúc cuộc chiến thuộc linh diễn ra ác liệt, bạn có từ chối việc cúi lạy thần tượng để có được phước hạnh của sự sống lại lần thứ nhất (được tái sinh) hay không?

C. 7-10   Sau khi bị giam cầm một ngàn năm, khi Chúa trở lại, con rồng (Sa-tan hoặc ma quỷ) sẽ bị ném xuống hồ lửa lưu huỳnh. Ma quỷ sẽ phải chịu khổ cùng con thú, tiên tri giả, và Ba-by-lôn mãi mãi. Trong giai đoạn phóng thích ngắn ngủi này, nó sẽ tấn công các thánh đồ bằng quyền lực lừa dối của nó. Đức Chúa Trời sẽ cho phép giai đoạn ngắn ngủi này chấm dứt hoàn toàn lịch sử của sự ác.

C. 11-15   Những người theo Sa-tan và không được ghi tên trong sách sự sống của Chúa sẽ bị đoán xét theo những công việc của họ đã được ghi lại trong các sách. Những kẻ ác đã qua đời sẽ được sống lại để chịu sự đoán xét theo công việc của mình (Giăng 5:29), và bị ném vào hồ lửa, là sự chết thứ hai. Tuy vậy, những người là một phần của sự sống lại lần thứ nhất sẽ mặc lấy sự sống lại của thân thể (giống như Đấng Christ) qua sự phục sinh để tham gia vào trời mới đất mới.

Cầu nguyện Chúa ơi, xin hãy giúp con không cúi đầu trước Sa-tan, kẻ lừa dối và hình tượng của nó, và quăng đi tất cả thần tượng của con. 

Bình Luận:

You may also like