Browsing: đi nhà thờ

Bài Viết
0

Một người đi nhà thờ đã viết thư gửi đến chủ bút của một nhật báo và than phiền rằng thật vô nghĩa cho việc đi nhà thờ mỗi ngày Chủ-nhật