Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Đoán Phạt Và Hủy Diệt Hai Con Thú

Ngày 21 – Sự Đoán Phạt Và Hủy Diệt Hai Con Thú

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 19:11-21

11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng! Đấng cưỡi ngựa có tên là THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên, trên có đề một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. 13 Ngài mặc áo đã được nhúng trong máu. Danh Ngài được gọi là LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. 14 Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi ngựa trắng đi theo Ngài. 15 Từ miệng Ngài có một lưỡi gươm bén dùng để đánh các nước; Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng ép nho của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16 Trên áo và trên đùi Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA.

17 Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, lớn tiếng gọi các loài chim chóc bay giữa trời: “Hãy đến, hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18 để ăn thịt các vua, thịt các tướng lĩnh, thịt những người có thế lực, thịt ngựa và những người cưỡi ngựa, thịt của tất cả mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

19 Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. 20 Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả — kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú, để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng nó — cũng bị bắt. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. 21 Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của Đấng cưỡi ngựa; tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê.

SUY GẪM:

C. 11: Chúa Jêsus là chiến binh cưỡi ngựa trắng. Chúa Jêsus, Đấng cũng được gọi là Đấng Thành tín và Chân thật (21:5; 22:6), sẽ đoán xét kẻ thù của Ngài bằng sự công bình. Bản tính của Chúa Jêsus là thành tín, chân thật, và công bình được so sánh với bản tính gian ác của Sa-tan, kẻ cám dỗ con người bằng sự lừa lọc giả dối và sự xa xỉ. Hội thánh ngày nay phải theo bản tính công bình của Chúa Jêsus!

C. 12-16: Với đôi mắt của Ngài như lửa cháy sáng, Chúa Jêsus nhìn khắp thế giới và tể trị muôn vật, là Đấng Tể trị Tối cao. Ngài, Đấng sẽ giẫm đạp lên bàn ép sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn  năng, mặc áo choàng trắng nhúng trong huyết kẻ thù nghịch Ngài. Từ miệng Ngài ra lời của sự phán xét như thanh gươm sắc bén (Hê-bơ-rơ 4: 12-13). Chúa Jêsus Christ, Vị Vua của các vua và Chúa của các chúa, sẽ đánh bằng thanh gươm của Lời Ngài tất cả các kẻ thù nghịch, những kẻ sử dụng quyền lực của mình mà họ vui thích và  Ngài cai trị bằng một cây gậy bằng sắt (Thi thiên 2:9). Trong ngày đó, Chúa sẽ cho phép Hội thánh, nàng dâu của Chiên Con, mặc vải lanh trắng tinh sạch để tham dự sự đoán xét này.

C. 17, 18: Do Chúa đã mời chào dân sự của Ngài, những người không thờ lạy hình tượng đến tiệc cưới Chiên Con (19:7-9), bây giờ Ngài mời chim trời đến “bữa ăn nhẹ của Đức Chúa Trời” để ăn thịt của tất cả những người có dấu con thú. Thật kỳ lạ, mồi của chúng là xác chết của những người tìm kiếm sự sống dư dật mà không có Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con trông cậy vào Ngài và ở trong đạo quân thiên đàng của Ngài để tham dự sự phán xét của Đức Chúa Trời. 

Bình Luận:

You may also like