Home Tin tức Hội Thánh Người K’Ho Ở Lâm Đồng

Hội Thánh Người K’Ho Ở Lâm Đồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong tháng 7/2012 các mục sư Lương Thời và Phạm Hơn đã đến với các Hội Thánh này. Mục vụ chính được thực hiện là huấn luyện nhân sự, chủ yếu là tập trung cho các quản nhiệm và nhân sự nòng cốt. Trong đợt công tác này tập vở và học bỗng cũng đã được phân phát cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong các HT của người K’ho. MS Lương Thời cũng đã thay mặt cho MS Hội trưởng là Trưởng Đoàn Từ Thiện Joseph đến Trường Trung học Cơ sở Bà Lá thuộc Huyện Bảo Lâm để tặng 100 quyển tập vở cho 10 em học sinh nghèo.

Mục sư Lương Thời và Mục sư Phạm Hơn trong một chương trình huấn luyện các quản nhiệm người K’ho ở Lâm Đồng

Mục sư Lương Thời và Mục sư Phạm Hơn trong

một chương trình huấn luyện các quản nhiệm người K’ho ở Lâm Đồng

Mục sư Phạm Hơn trao học bỗng của Đoàn Từ Thiện Giô-sép cho một em học sinh người K’ho ở Lâm Đồng

Mục sư Phạm Hơn trao học bỗng của Đoàn Từ Thiện Giô-sép cho một em học sinh người K’ho ở Lâm Đồng

 

Trong tháng 9/2012 mục sư Giáo hội trưởng Nguyễn Đức Na đã tiếp tục các mục vụ này trước khi đi Quảng Ngãi để làm lễ cảm tạ và cung hiến nhà nguyện cho một HT người sắc tộc H’ rê. Trong lần này mục sư Na cũng đã phát vở và hoc bỗng đợt 2 cho các con em tín hữu và thân hữu  thuộc Hội thánh Tin Lành Liên Hiệp Gia Bắc 1. HT nầy tuy đời sống vật chất đơn sơ, nhưng con cái Chúa đã thực sự có một đời sống tâm linh phong phú, tỏa sáng phương châm: KÍNH CHÚA – YÊU NGƯỜI, biết đùm bọc những em hoc sinh con nhà nghèo trong cộng đồng. HT cũng đã cầu nguyện Chúa chữa lành cho 1 người bệnh trở về từ bệnh viện để chờ chết. Nhân dịp đến thăm HT, MS Hội trưởng cũng đã chia sẻ Lời Chúa  và  tặng một thùng sữa cho bà cụ đươc Chúa  chữa lành để san sẻ niềm vui với HT.  MS Hội trưởng và MS Phó Hội trưởng cũng đã hướng dẫn cầu nguyện cho các thân hữu tiếp nhận Chúa tại HT này. Hôi thánh Tin Lành Liên hiêp Gia Bấc 1 thuộc Huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng cũng đã được chính quyền chính thức cấp giấy phép hoạt động tôn giáo.

Cảm ơn Chúa, tât cả các HỘI THÁNH thuộc Giáo hội Tin Lành Liên Hiêp Toàn cầu VN trong tỉnh Lâm đồng đã đăng ký sinh hoạt tôn giáo và tất cả đều nhận đươc Giấy Phép từ chính quyền. Mọi mục vụ do Giáo hội thưc hiện ở các Hội Thánh tại đây đều bình yên trong ơn lành của Chúa cả thuộc thể và thuộc linh.

Các hình ảnh ghi lại sau đây phản ánh các công tác trên

Tặng quà cho một bà lão người K’ho sau khi bà được Chúa chữa lành qua sự cầu nguyện của HT

Tặng quà cho một bà lão người K’ho sau khi bà được Chúa chữa lành qua sự cầu nguyện của HT

Mục sư Thời phát tập vở tại một trường học xã Ba La, Huyện Bảo Lâm

Mục sư Thời phát tập vở tại một trường học xã Ba Lá, Huyện Bảo Lâm

Các hoạt động của mục sư Nguyễn Đức Na

Các hoạt động của mục sư Nguyễn Đức Na


Tường Vi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Trong tháng 9/2012 mục sư Giáo hội trưởng Nguyễn Đức Na đã tiếp tục các mục vụ này trước khi đi Quảng Ngãi để làm lễ cảm tạ và cung hiến nhà nguyện cho một HT người sắc tộc H’ rê. Trong lần này mục sư Na cũng đã phát vở và hoc bỗng đợt 2 cho các con em tín hữu và thân hữu  thuộc Hội thánh Tin Lành Liên Hiệp Gia Bắc 1. HT nầy tuy đời sống vật chất đơn sơ, nhưng con cái Chúa đã thực sự có một đời sống tâm linh phong phú, tỏa sáng phương châm: KÍNH CHÚA – YÊU NGƯỜI, biết đùm bọc những em hoc sinh con nhà nghèo trong cộng đồng. HT cũng đã cầu nguyện Chúa chữa lành cho 1 người bệnh trở về từ bệnh viện để chờ chết. Nhân dịp đến thăm HT, MS Hội trưởng cũng đã chia sẻ Lời Chúa  và  tặng một thùng sữa cho bà cụ đươc Chúa  chữa lành để san sẻ niềm vui với HT.  MS Hội trưởng và MS Phó Hội trưởng cũng đã hướng dẫn cầu nguyện cho các thân hữu tiếp nhận Chúa tại HT này. Hôi thánh Tin Lành Liên hiêp Gia Bấc 1 thuộc Huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng cũng đã được chính quyền chính thức cấp giấy phép hoạt động tôn giáo.
Cảm ơn Chúa, tât cả các HỘI THÁNH thuộc Giáo hội Tin Lành Liên Hiêp Toàn cầu VN trong tỉnh Lâm đồng đã đăng ký sinh hoạt tôn giáo và tất cả đều nhận đươc Giấy Phép từ chính quyền. Mọi mục vụ do Giáo hội thưc hiện ở các Hội Thánh tại đây đều bình yên trong ơn lành của Chúa cả thuộc thể và thuộc linh.
Các hình ảnh ghi lại sau đây phản ánh các công tác trên
Bình Luận:

You may also like