Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Tỏ Bày Liên Quan Đến Đền Thờ Mới

Ngày 24 – Sự Tỏ Bày Liên Quan Đến Đền Thờ Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 40-42

SUY GẪM:

C.40:17-37  Một tội nhân thì rất khó đến gần Đức Chúa Trời. Cửa nhỏ, các bậc  để đến được cửa, và một chặng đường dài từ cổng đến cửa phía trong là điều chứng minh rằng không phải bất kỳ ai cũng đến được với Đức Chúa Trời.

C.40:38-43, 47  Để đến được với Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta cần một sự hy sinh. Hai chiếc bàn và những dụng cụ để đặt các con vật, khi mang đến của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, của lễ chuộc lỗi, cũng như phòng và bàn thờ để rửa các của lễ thiêu, tất cả đều được ghi lại ở đây. Bởi vì Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi của chúng ta trên đồi Gô-gô-tha, chúng ta không phải mang các con vật đến làm của lễ hy sinh nữa. Nhờ những công việc Chúa Jêsus đã làm tại thập tự giá, chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời.

C.41:1-4  Con đường đi đến với Đức Chúa Trời là con đường hẹp, và không có nhiều người tìm kiếm nó (Ma-thi-ơ 7:14). Lối vào đền thờ rộng 5m, và lối vào nơi thánh ở phía trong rộng 3m. Khi chúng ta vào đến trong giữa, thì lối vào càng nhỏ hơn. Các đấng tiên tri và các thấy tế lễ như Ê-xê-chi-ên không thể vào được nơi thánh ở bên trong, vì họ không phải là thầy tế lễ cả. Lối vào và lối ra của đền thờ nhỏ tượng trưng cho con đường duy  nhất đến với Đức Chúa Trời. Con đường đó là Chúa Jêsus Christ.

C.42:13  Các thầy tế lễ tách biệt khỏi dân sự để họ có thể dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời thánh khiết và sẽ ăn những của lễ thánh khiết nhất trong phòng thánh khiết nhất. Định nghĩa chính cho từ “thánh khiết” là “biệt riêng”. Các thầy tế lễ cả, của lễ, và phòng, tất cả đều được biệt riêng cho Đức Chúa Trời thánh khiết. Hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang sống một đời sống biệt riêng khỏi thế giới vì bạn là con cái của Đấng Thánh hay không.

Cầu nguyện Cám ơn Chúa vì Ngài đã mở một con đường đến với Ngài cho một tội nhân như con

Bình Luận:

You may also like