Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Vương Quốc Của Tương Lai

Ngày 15 – Vương Quốc Của Tương Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 34:17-31

17 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Còn về các ngươi là bầy chiên Ta, nầy, Ta phán xét giữa chiên và chiên, giữa chiên đực và dê đực. 18 Các ngươi ăn trong đồng cỏ xinh tốt chưa đủ sao mà lại lấy chân giày đạp cỏ còn lại? Các ngươi đã uống nước trong chưa đủ sao mà lại lấy chân làm vẩn đục nước còn thừa? 19 Còn bầy chiên của Ta thì phải ăn cỏ mà chân các ngươi đã giày đạp, và uống nước mà chân các ngươi đã làm vẩn đục!’

20 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, chính Ta sẽ phán xét giữa những chiên mập và chiên gầy. 21 Vì các ngươi lấy hông, lấy vai mà đẩy, lấy sừng mà húc tất cả chiên con yếu ớt cho đến chừng các ngươi đã làm tan lạc chúng ra ngoài. 22 Nhưng Ta sẽ giải cứu bầy chiên Ta, chúng sẽ không làm mồi nữa, và Ta sẽ phán xét giữa chiên và chiên.

23 Ta sẽ lập trên chúng chỉ một người chăn, người sẽ nuôi chúng, tức là Đa-vít đầy tớ Ta. Chính người sẽ nuôi chúng, làm người chăn của chúng. 24 Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, và Đa-vít, đầy tớ Ta, sẽ làm vua giữa chúng. Ta Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

25 Bấy giờ, Ta sẽ lập một giao ước hòa bình với bầy chiên Ta. Ta sẽ đuổi những thú dữ trong xứ đi để dân Ta có thể ở yên ổn trong hoang mạc và ngủ trong rừng. 26 Ta sẽ làm cho chúng với các miền chung quanh đồi Ta trở nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện; đó sẽ là cơn mưa phước lành. 27 Cây ngoài đồng sẽ ra trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Chúng sẽ ở yên trong đất mình và sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng, và đã giải cứu chúng khỏi tay những kẻ bắt chúng phục dịch. 28 Chúng sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoại nữa, và những loài thú của đất sẽ chẳng cắn xé chúng nữa. Chúng sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. 29 Ta sẽ lập cho chúng một nông trại danh tiếng, chúng sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn bị các lân bang lăng nhục nữa. 30 Chúng sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng ở cùng chúng và biết rằng nhà Y-sơ-ra-ên là dân Ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 31 Các ngươi là chiên của Ta, là chiên của đồng cỏ Ta; các ngươi là loài người và Ta là Đức Chúa Trời của các ngươi,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

SUY GẪM:

C.17-22  Đức Chúa Trời thiết lập công lý, trừng phạt những  kẻ áp bức những người khác, và giúp cho những người yếu đuối nên mạnh mẽ. Đức Chúa Trời sẽ phán xét giữa chiên này và chiên kia, giữa những con dê, giữa những con chiên mập và chiên gầy. Ngài sẽ đổ xuống hoặc là sự cứu rỗi, hoặc là sự trừng phạt trên họ. Hãy kiểm tra xem bạn đang phục vụ người khác như thế nào ở vị trí của bạn. Vào ngày cuối cùng, khi Đức Chúa Trời phân chiên ra khỏi dê, bạn sẽ đứng ở phía bên nào?

C. 23, 24  Đức Chúa Trời sẽ dấy lên người chăn thực sự thay thế những người lãnh đạo gian ác; Ngài sẽ cứu dân của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ dựng lên một vị vua mới từ dòng dõi Vua Đa-vít. Đó sẽ là Chúa Jêsus Christ, vị Vua, Đấng sẽ mang đến sự bình an thật cho đất này. Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân Ngài sự chiến thắng mãi mãi để họ sẽ không bao giờ bị xâm lược nữa.

C. 25-28  Đức Chúa Trời sẽ khiến dân Ngài ở trong sự bình an. Đức Chúa Trời sẽ đuổi đi tất cả các dân cản trở dân Ngài vào vùng Đất Hứa. Ngài sẽ chu cấp cho họ đồ ăn, đồ mặc, và ban cho họ sự bình an. Hãy giải phóng mình khỏi Sa-tan để bạn có thể vui hưởng sự tự do trong đức tin. Hãy giải thoát khỏi Sa-tan để Đức Chúa Trời không thành đối tượng cho nó cười nhạo.

C. 30, 31  Ngài đổ phước của Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên và ở với họ để họ có thể nhận biết được Ngài. Đức Chúa Trời tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên, tuyển dân của Ngài, dẫu rằng họ ngu dại và phạm tội. Đức Chúa Trời đảm bảo rằng Ngài sẽ giải cứu họ bởi vì Ngài muốn sự tốt lành và quyền năng Ngài được biết đến trong mọi dân. Có phải bản tính của Đức Chúa Trời đang được biết đến qua sự cứu chuộc, sự thành công, và phước hạnh Ngài đổ trên cuộc đời của bạn hay không?

Cầu nguyện Cám ơn Ngài đã cho con được hiệp với Đấng Christ để con có thể vui hưởng sự bình an trong vương quốc của Ngài.

Bình Luận:

You may also like