Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Các Dân Ngoại

Ngày 02 – Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Các Dân Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 25:1-17

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy xây mặt về hướng dân Am-môn và nói tiên tri chống lại chúng. 3 Con hãy nói với dân Am-môn: ‘Hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng vì ngươi nói: “Ha ha!” về nơi thánh Ta khi nó bị ô uế, về đất Y-sơ-ra-ên khi nó bị hoang vu và về nhà Giu-đa khi nó bị bắt lưu đày; 4 cho nên, nầy, Ta sẽ phó ngươi cho dân phương Đông làm sản nghiệp. Chúng sẽ đóng trại và cất nhà mình ở giữa ngươi; chúng sẽ ăn hoa quả và uống sữa của ngươi. 5 Ta sẽ khiến thành Ráp-ba làm đồng cỏ cho lạc đà và đất Am-môn làm chỗ nghỉ ngơi cho bầy súc vật. Lúc ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’ 6 Vì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Bởi ngươi đã vỗ tay, giậm chân, lòng đầy khinh bỉ và reo mừng nghịch với đất Y-sơ-ra-ên, 7 cho nên, nầy, Ta đã giơ tay Ta ra chống lại ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm mồi cho các nước; Ta sẽ loại trừ ngươi ra khỏi các dân; Ta sẽ tiêu diệt ngươi khỏi các quốc gia. Ta sẽ hủy diệt ngươi và ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’” 8 Chúa Giê-hô-va phán: “Vì Mô-áp và Sê-i-rơ có nói rằng: ‘Kìa, nhà Giu-đa cũng như các nước khác,’ 9 cho nên, nầy, Ta sẽ phá các thành nơi biên giới của Mô-áp, tức là tất cả các thành làm vinh hiển cho xứ ấy như thành Bết Giê-si-mốt, Ba-anh Mê-ôn và Ki-ri-a-ta-im. 10 Ta sẽ phó xứ Mô-áp và Am-môn cho dân phương Đông làm sản nghiệp để cho dân Am-môn không còn được ghi nhớ giữa các nước nữa. 11 Ta cũng sẽ thi hành sự phán xét trên Mô-áp và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.” 12 Chúa Giê-hô-va phán: “Vì dân Ê-đôm đã trả thù nhà Giu-đa và nó đã phạm tội nặng khi báo thù nhà ấy, nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: 13 ‘Ta sẽ giơ tay chống lại Ê-đôm, sẽ tiêu diệt người và vật ở đó; Ta sẽ làm cho thành ấy hoang vu; từ Thê-man đến Đê-đan, chúng sẽ ngã chết bởi gươm. 14 Ta sẽ dùng tay dân Y-sơ-ra-ên để báo thù trên Ê-đôm và dân ấy sẽ đối xử với dân Ê-đôm theo cơn thịnh nộ và tức giận của Ta. Bấy giờ, chúng sẽ biết sự báo thù của Ta như thế nào, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’” 15 Chúa Giê-hô-va phán: “Vì dân Phi-li-tin với sự khinh bỉ và mối thù truyền kiếp đã báo thù một cách độc ác nhằm hủy diệt Giu-đa, 16 cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ giơ tay ra chống lại dân Phi-li-tin, tiêu diệt người Cơ-rết và giết hết những kẻ còn sót lại dọc theo bờ biển. 17 Ta sẽ thi hành sự báo thù lớn đối với chúng, dùng cơn giận trừng phạt chúng. Bấy giờ, chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta báo thù chúng.’” 

SUY GẪM:

Cả đoạn: Ngài không chỉ phán xét dân sự của Ngài, nhưng cả các dân tộc xung quanh nữa, và khiến mọi dân phải thừa nhận uy quyền của Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán xét các dân ngoại bang, các thần của họ sẽ không thể cứu được họ. Bởi vì chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền cứu người ta khỏi sự đoán phạt. Đức Chúa Trời tạo nên các dân theo sự tốt lành, nhưng Ngài cũng có thể hủy diệt họ. Liệu uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời có chạm đến mọi mặt đời sống của bạn hay không?

C.3-7 Am-môn làm tổn hại đến Y-sơ-ra-ên từ thời Các quan xét (Các quan xét 10:6-11:33), và nó vui thích khi thấy Giu-đa bị các dân khác quấy rối. Thay vì buồn rầu vì bi kịch giáng trên Y-sơ-ra-ên, nó đã vui mừng, vỗ tay giậm chân (c. 6). Cuối cùng, Am-môn sẽ phải đối diện với sự đoán phạt lớn hơn Giu-đa. Chúng ta hãy nhìn những người bị sa ngã bởi tội lỗi, với cái nhìn yêu thương mà Đức Chúa Trời nhìn họ. Và nữa, nếu có ai đó làm khó cho chúng ta hoặc là thích chí vì sự đau khổ của chúng ta, thì chúng ta hãy để họ cho sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:20).

 C.12-14 Ê-đôm là họ hàng gần gũi của Y-sơ-ra-ên (Dân số ký 20:14, 15; Thi thiên 23:P7, 8), nhưng khi họ thấy người anh em Giu-đa bị các dân ngoại tấn công bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, thì nó nghĩ rằng đây là một cơ hội nó có thể chiếm lấy (Áp-đi-a 1:11-14). Ê-đôm, có lẽ, nghĩ rằng nó sẽ trả thù Giu-đa vì những điều Giu-đa gây ra cho nó trước kia. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời sẽ báo thù nó.

Cầu nguyện: Con trình dâng những người xử tệ và mắng mỏ con lên cho Đức Chúa Trời của công lý.

Bình Luận:

You may also like