Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Vườn Nho Của Đức Chúa Trời

Ngày 11 – Vườn Nho Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 27:2-13

2 Trong ngày đó, các ngươi hãy hát cho vườn nho sai trái!3 “Chính Ta, Đức Giê-hô-va là Đấng canh giữ nó, vẫn thường xuyên tưới nước cho nó. Ta canh giữ nó ngày đêm, kẻo người ta phá hại nó chăng.4 Ta không còn giận nữa. Nếu nó chỉ sinh gai góc và bụi rậm, Ta sẽ đi đánh chúng nó, Ta sẽ đốt nó chung với nhau.5 Không gì bằng nhờ sức Ta, hãy làm hòa với Ta, phải, hãy làm hòa với Ta!”6 Sẽ đến lúc Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, và sẽ ra trái đầy trên mặt đất.7 Có phải Ngài đánh nó như đánh kẻ đã đánh nó không? Hay nó có bị giết như những kẻ giết nó đã bị giết không?8 Ngài đã trừng phạt nó cách chừng mực bằng cách đuổi nó đi; Ngài dùng cơn lốc mãnh liệt đùa nó đi trong một ngày có gió đông.9 Vậy, nhờ điều sau đây mà tội của Gia-cốp sẽ được tha, và đây là tất cả những gì nó cần làm để tội nó được xóa bỏ: nó phải làm cho tất cả đá của bàn thờ trở nên như đá vôi tán vụn, các tượng A-sê-ra và các bàn thờ dâng hương sẽ không bao giờ dựng lại nữa.10 Vì thành kiên cố đã trở nên hoang vắng, nơi cư trú đã bị bỏ hoang và lãng quên như hoang mạc. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhơi những cành cây.11 Khi cành khô và bị bẻ gãy, các phụ nữ đến lấy mà nhen lửa. Vì dân nầy không chịu hiểu, nên Đấng đã làm nên nó không thương xót, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn.12 Rồi sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sẽ đập lúa từ dòng Sông Cái cho đến suối Ai Cập; hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một! 13 Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ, những kẻ bị thất lạc trong đất A-si-ri và những kẻ bị đày sang đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

SUY GẪM:

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C2,3  Như là một người trông nom vườn nho, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc dân Ngài bằng tình yêu thương. Ngài sẽ không tỏ cơn thịnh nộ Ngài giống như Ngài đã làm với vườn nho cũ,  là việc Ngài đã phá bỏ vườn đó đi vì nó không sinh trái (chương 5). Đôi khi Ngài sẽ tưới nước cho nó và chăm sóc nó để không ai làm tổn thương nó. Ngày nay những người ở trong Chúa có thể cảm thấy sự chăm sóc  dịu dàng của Ngài.

C7-8  Đôi khi Đức Chúa Trời kỷ luật dân Ngài khi cần thiết. Dù rằng Giu-đa làm sai, Ngài sẽ không đánh họ như Ngài đã đánh A-si-ri hay Ba-by-lôn. Thậm chí cho dù Ngài có ý định đánh họ, thì Ngài sẽ đưa ra cho họ một cách để tránh điều đó. Khi bạn rơi vào con đường sai trật, Ngài không cứ thế mà đổ cơn giận Ngài trên bạn, mà quở trách và uốn nắn bạn. Chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình với Đức Chúa Cha, Đấng rất yêu chúng ta.Ngài ban cho tôi bài học gì?

C4-5  Nếu nó không sinh trái theo Đức Chúa Trời muốn, nhưng nó chỉ đầy gai góc và bụi rậm,  thì vườn nho sẽ bị đốt trong lửa. Nếu bạn không muốn giống như thế, bạn phải làm hòa với Đức Chúa Trời. Hãy nhanh chóng dừng lại việc cố gắng làm mọi việc bằng sức riêng của bạn, nắm lấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sinh trái.

C6  Cây mà Đức Chúa Trời bảo vệ sẽ có rễ dài được trồng sâu xuống, đâm chồi, trổ hoa và ra trái đầy trên mặt đất. Trái của bạn xuất hiện trên đất như thế nào khi hằng ngày bạn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời?

C9  Chỉ sau khi Y-sơ-ra-ên bị dẫn làm phu tù thì họ mới tống khứ được thần tượng của họ và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Mất 70 năm để nhận ra rằng tất cả những đá của bàn thờ và thần tượng làm bằng gỗ là vô ích. Chúng ta hãy xem xét những hoạn nạn xảy đến trên đường của mình khi đi một con đường tắt đến với Đức Chúa Trời và hãy quăng bỏ mọi thứ khác nữa đi.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con tìm sự che chở trong Ngài qua Lời Ngài và sinh đầy dẫy trái công bình và ngay thật trong thế gian. 

Bình Luận:

You may also like