Home Dưỡng Linh Ngày 7 – Sự Đoán Xét Khắp Đất

Ngày 7 – Sự Đoán Xét Khắp Đất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai  24:1-13

1 Nầy, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho đất trống không và hoang vu; Ngài làm cho mặt đất biến dạng và dân cư tan lạc.2 Bấy giờ, mọi người sẽ cùng chung cảnh ngộ: Thầy tế lễ cũng như dân chúng; Ông chủ cũng như tớ trai, bà chủ cũng như tớ gái; Kẻ bán cũng như người mua; Kẻ cho mượn cũng như người mượn, chủ nợ cũng như con nợ.3 Mặt đất sẽ hoàn toàn trống không và hoang vu, vì Đức Giê-hô-va đã phán lời nầy.4 Quả đất sầu thảm và hoang tàn, thế gian hao mòn và hoang tàn; dân được tôn cao nhất trên đất cũng phải hao mòn.5 Quả đất bị ô uếbởi dân cư của nó,vì họ đã vi phạm luật pháp,trái điều răn,và phá vỡ giao ước đời đời.6 Vì thế, sự nguyền rủa ăn nuốt đất,cư dân trên nó phải mắc tội.Do đó dân trên đất bị thiêu hủy,chỉ ít người còn sót lại.7 Rượu mới than vãn,cây nho tàn héo,mọi người có lòng vui vẻ đều thở dài;8 Tiếng trống vui vẻ đã ngưng,tiếng ồn ào của cuộc vui đã hết,âm điệu vui tươi của đàn hạc đã dứt.9 Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa hát ca;rượu mạnh sẽ đắng cay cho người uống nó.10 Thành phố hỗn loạn đã đổ nát;Nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được.11 Ngoài đường phố có tiếng kêu la đòi rượu;Mọi cuộc vui đều trở nên tăm tối, niềm vui trên đất đã rời xa!12 Trong thành chỉ còn cảnh hoang tàn, cổng thành bị đập phá tiêu tan.13 Vì giữa các dân trên đất, sẽ giống như lúc người ta rung cây ô-liu,và như khi mót trái nho sau mùa hái trái.

SUY GẪM:

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C4-6  Lý do đoán xét là tội lỗi của dân chúng sống ở đó. Người ta khước từ lời Chúa và phá vỡ giao ước. Vì thế, cách tốt nhất để cứu gia đình và cộng đồng chúng ta là sống một đời sống trong sạch. Lại một lần nữa, đất này sẽ được Đức Chúa Trời ban phước khi các Cơ đốc nhân chiến thắng tội lỗi và hằng ngày tôn cao sự vinh hiển Ngài. Ngay bây giờ, điều bạn cần phải được phục hồi là gì để có mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời?

C7-9  Đức Chúa Trời sẽ đổi sự vui mừng và hân hoan của dân chúng thành sự kêu la và buồn rầu. Sau khi Đức Chúa Trời cất đi sự sống của vườn nho thì bài hát, tiếng nhạc và nhảy múa chấm dứt. Một đời sống không có ca hát và nhảy múa tượng trưng cho một đời sống bị Đức Chúa Trời đoán xét. Nhưng con cái của Chúa là những người sẽ nhận được sự tha thứ cho tội lỗi của họ sẽ có sự vui mừng và ca hát mãi mãi giữa họ. Bạn phải làm gì để phục hồi bài ca và điệu nhảy đã mất trong đời sống của mình?

C10-13 Sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ bao trùm khắp nơi, đến mọi thành và giáng trên tất cả dân chúng. Điều đó cũng sẽ hoàn toàn giống như việc rung cây ô-liu để mót trái cuối cùng của nó. Thành phố trước đây mang bình an và vui mừng cho dân chúng, nay hàng rào của nó sẽ bị xé rách và dân chúng sẽ mất tất cả của cải của họ. Ngày hôm nay, điều mà bạn đang nắm giữ là gì? Sau sự đoán xét, mọi thứ biến mất thì điều gì mang lại cho bạn sự thỏa lòng? Hãy nhớ rằng chỉ có những thứ sẽ được an toàn trong ngày đoán xét là những thứ được tích trữ trên thiên đàng (Ma-thi-ơ 6:20).

Cầu nguyện Xin hãy giúp con sống đời sống chuẩn bị cho sự đoán xét của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ đến và giúp con nhận được sự vui mừng chỉ trong sự hy vọng được tìm thấy từ trên cao.

 

* Với bài học hôm nay, chúng ta hãy để Đức Chúa Trời cai trị và từ bỏ chính mình mà sống.

Bình Luận:

You may also like