Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Các Dũng Sĩ Gia Nhập Đội Quân Của Đa-Vít

Ngày 11 – Các Dũng Sĩ Gia Nhập Đội Quân Của Đa-Vít

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

I Sử ký 12:23-40

23 Đây là số các đơn vị quân chiến đấu đã đến với Đa-vít tại Hếp-rôn, để chuyển giao vương quốc của Sau-lơ cho Đa-vít đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. 24 Về con cháu Giu-đa, có sáu nghìn tám trăm người cầm khiên và giáo, sẵn sàng chiến đấu. 25 Trong con cháu Si-mê-ôn, có bảy nghìn một trăm chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng ra trận. 26 Trong con cháu Lê-vi, có bốn nghìn sáu trăm. 27 Giê-hô-gia-đa lãnh đạo nhà A-rôn với ba nghìn bảy trăm người. 28 Xa-đốc, một dũng sĩ trẻ, và hai mươi hai người khác trong gia tộc ông đều là người chỉ huy. 29 Trong số con cháu Bên-gia-min, họ hàng của Sau-lơ, có ba nghìn người; vì cho đến lúc ấy, phần lớn trong số họ vẫn giữ lòng trung thành với nhà Sau-lơ. 30 Trong con cháu Ép-ra-im, có hai mươi nghìn tám trăm người, đều là những dũng sĩ, có danh tiếng trong gia tộc mình. 31 Trong nửa bộ tộc Ma-na-se, có mười tám nghìn người, được chỉ định đích danh đến tôn Đa-vít làm vua. 32 Trong con cháu Y-sa-ca, có hai trăm nhà lãnh đạo am hiểu thời cơ và biết điều gì dân Y-sơ-ra-ên phải làm. Tất cả anh em họ hàng đặt dưới sự lãnh đạo của họ. 33 Trong bộ tộc Sa-bu-lôn, có năm mươi nghìn người sẵn sàng ra trận, được trang bị mọi thứ vũ khí để chiến đấu; họ có đội ngũ chỉnh tề và một lòng một dạ với Đa-vít. 34 Trong bộ tộc Nép-ta-li, có một nghìn chỉ huy trưởng với ba mươi bảy nghìn người cầm khiên và giáo. 35 Trong bộ tộc Đan, có hai mươi tám nghìn sáu trăm người được trang bị sẵn sàng để ra trận. 36 Trong bộ tộc A-se, có bốn mươi nghìn người sẵn sàng ra trận. 37 Trong bộ tộc Ru-bên, Gát, và nửa bộ tộc Ma-na-se ở bên kia sông Giô-đanh, có một trăm hai mươi nghìn người được trang bị mọi thứ vũ khí để chiến đấu.

38 Tất cả những người nầy đều là quân thiện chiến. Họ kéo đến Hếp-rôn theo đội ngũ, một lòng tôn Đa-vít lên làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Tất cả phần còn lại của Y-sơ-ra-ên cũng một lòng một dạ muốn tôn Đa-vít lên làm vua. 39 Họ ở lại đó với vua Đa-vít ba ngày và ăn uống, vì anh em của họ đã cung cấp thực phẩm cho họ. 40 Từ những miền lân cận cho đến đất Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Nép-ta-li, mọi người đều đem lương thực đến; họ dùng lừa, lạc đà, la, và bò để chở bánh mì, bột miến, bánh trái vả, bánh nho khô, rượu, dầu, và rất nhiều bò và chiên. Niềm vui lan khắp Y-sơ-ra-ên.

SUY GẪM

Qua danh sách các dũng sĩ gia nhập vào phe của Đa-vít tại Hếp-rôn, chúng ta thấy cả 12 chi phái Y-sơ-ra-ên đều được kể tên, điều này cho thấy rằng vương quốc Đa-vít thật sự là một quốc gia thống nhất. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 38-40 Chúa đem đến niềm vui lớn cho những người Y-sơ-ra-ên đã tôn Đa-vít làm vua của họ. Khi tất cả người Y-sơ-ra-ên làm điều đúng đó là tôn Đa-vít làm vua của họ và cùng một lòng với nhau, thì Chúa cho họ có một bữa tiệc lớn đầy bình an, vui mừng và sung sướng. Ai là vua của bạn? Bất cứ ai nhận Chúa Jêsus Christ làm vua của mình đều luôn luôn tràn đầy sự công chính, bình an và vui mừng.  Nhưng nếu bạn coi những thần tượng vô dụng làm vua của mình và thờ phượng chúng, thì nơi được coi là sự vui mừng của cả đất sẽ trở thành nơi bị người ta chế nhạo (Ca thương 2:15).  Chúng ta hãy cầu nguyện để gia đình và đất nước chúng ta sẽ là cộng đồng vui mừng và chỉ tôn Chúa là Vua của chúng ta. Không những thế, chúng ta cũng hãy vâng lời Jêsus Christ là Chúa và Vua chúng ta để mỗi ngày đều có yến tiệc trên thiên đàng và chúng ta sống một đời sống vui mừng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tổng quát:  Cả dân Y-sơ-ra-ên họp lại với nhau và làm lễ lên ngôi cho Đa-vít tại Hếp-rôn. Đây có thể là lúc dân sự phân chia tuỳ theo chi phái, bộ lạc hay gia tộc của họ, nhưng tất cả họ lại họp lại với nhau dưới Lời Chúa. Cộng đồng của bạn họp nhau lại vì điều gì?

Câu 26-28: Khi chúng ta xem danh sách những người các chi phái khác nhau làm dũng sĩ phục vụ Đa-vít và thực hiện nhiệm vụ trong quân đội (Dân số ký 1:47-50), thì người Lê-vi, mặc dù không phải dũng sĩ, được liệt kê chi tiết hơn. Điều này cho thấy rằng tất cả người Y-sơ-ra-ên họp lại với nhau khi vương quốc của Đa-vít được thiết lập và tập trung vào sự thờ phượng trong đền thờ. Điều này khiến chúng liên tưởng đến Sau-lơ, triều đại này không để ý gì đến sự thờ phượng trong đền thờ, và vì vậy vương quốc đã bị cất khỏi tay ông. Cộng đồng của bạn và đời sống cá nhân bạn có tập trung vào sự thờ phượng Chúa không?

Cầu nguyện:  Xin cho đời sống con được Ngài sử dụng để trung tín xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like