Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Hãy Ăn Năn Và Nhận Biết Rõ Ràng

Ngày 3 – Hãy Ăn Năn Và Nhận Biết Rõ Ràng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 13:1-17

1.Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật lại cho Đức Chúa Jêsus về việc Phi-lát giết những người Ga-li-lê, khiến máu của họ hòa lẫn với sinh tế họ đang dâng. 2 Ngài đáp: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê đó phạm tội nặng hơn tất cả người Ga-li-lê khác vì họ bị đau khổ như thế sao? 3 Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4 Hay là mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”

6 Rồi Ngài kể ẩn dụ nầy: “Người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình; ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào. 7 Ông nói với người trồng nho: ‘Kìa đã ba năm nay ta đến hái quả nơi cây vả nầy nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi, tại sao để nó choán đất vô ích?’ 8 Người trồng nho thưa: ‘Thưa chủ, xin để nó lại năm nầy nữa, chờ tôi đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào. 9 Có lẽ về sau nó sẽ kết quả; nếu không, chủ sẽ đốn.’ ”

10 Nhân ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy trong một nhà hội. 11 Tại đó, có người đàn bà bị tà linh ám làm cho bệnh tật suốt mười tám năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. 12 Khi thấy bà ấy, Đức Chúa Jêsus gọi lại và phán: “Nầy con, con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi.” 13 Và Ngài đặt tay trên bà. Lập tức, bà đứng thẳng lên được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. 14 Viên quản lý nhà hội thấy Đức Chúa Jêsus đã chữa bệnh trong ngày sa-bát thì nổi giận và nói với đoàn dân rằng: “Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày sa-bát.” 15 Nhưng Chúa đáp: “Hỡi bọn đạo đức giả, vào ngày sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình khỏi máng cỏ mà dẫn nó đi uống nước hay sao? 16 Còn bà nầy là con gái của Áp-ra-ham, bị Sa-tan trói buộc đã mười tám năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày sa-bát sao?” 17 Khi Ngài phán như vậy, tất cả những kẻ chống đối Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc diệu kỳ mà Ngài đã làm.

SUY GẪM:

Chúa Jêsus đề cập đến hai sự kiện xảy ra gần đây và kêu gọi mọi người ăn năn. Sau đó vào ngày Sa-bát, Ngài chữa lành người phụ nữ bị tà linh ám làm cho đau bại suốt 18 năm.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 10-17: Vào ngày Sa-bát, Ngài đã giải cứu người phụ nữ bị đau bại 18 năm do tà linh gây ra và ban cho bà sự yên nghỉ thật (sự cứu rỗi). Những người cai nhà hội không biết rằng phép lạ này của Chúa Jêsus là để bày tỏ mục đích thật của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi (Lu-ca 52:55). Họ nổi giận vì Chúa Jêsus đã phạm điều răn thứ tư về ngày Sa-bát trong nhà hội mà không được phép của họ. Nhưng điều này không đơn giản chỉ là “sự kiện chữa lành” và vi phạm điều răn như họ nghĩ, mà đó chính là “sự kiện cứu rỗi” khi Chúa Jêsus dùng một thành viên của dân giao ước (con gái Áp-ra-ham), giải phóng bà khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết, ban cho bà địa vị trong giao ước mới.

Ngài ban cho tọi bài học gì?

Câu 6-9:  Cơ hội ăn năn không phải là không có giới hạn. Sau khi chờ ba năm mà không thấy trái, người chủ muốn đốn bỏ cây vả, nhưng vì người trồng nho nài xin cho thêm một năm nữa nên ông tiếp tục chờ. Ông đã cho thêm một năm nữa. Chúng ta hãy sống như thể mình được cho thêm một năm nữa. Như người trồng nho nói ông sẽ đào xung quanh gốc cây vả và bón phân cho nó, chúng ta cũng hãy cày cấy tấm lòng mình và kết quả xứng đáng với sự ăn năn.

Câu 14, 17: Những người cai nhà hội quá chú ý vào văn tự của luật pháp đến nỗi lẽ ra họ nên ngợi khen Chúa và dâng vinh hiển cho Ngài thì lại trở nên giận dữ và cảm thấy bị bẽ mặt. Họ quá chú trọng theo đuổi tôn giáo đến nỗi sẵn sàng dẫn bò và lừa của mình đi uống nước, nhưng lại trở nên giận dữ và cay đắng khi nhìn thấy người phụ nữ bị đau bại suốt 18 năm được chữa lành. Họ không chỉ từ chối giúp đỡ người phụ nữ mà còn khó chịu khi bà được giải cứu khỏi sự đau đớn.

Cầu nguyện:  Cảm ơn Chúa đã ban cho con một cơ hội nữa trong năm nay. Xin giúp con đáp ứng với sự ban cho đó bằng một đời sống kết đầy quả.

Bình Luận:

You may also like