Home Dưỡng Linh Làm Sao Để Xưng Nhận Các Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

Làm Sao Để Xưng Nhận Các Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

       Được biết rằng có hơn 40.000 lời hứa trong Kinh Thánh, nhưng đôi khi thật khó khăn để xác định làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng và kêu cầu cho đúng với những cam kết tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

       Có hai loại lời hứa đến từ Đức Chúa Trời. Trước hết, Ngài đã ban những lời hứa hạn chế. Đây là những lời hứa lập ra đặc biệt cho những người trong Kinh Thánh vì các mục đích cá nhân của họ. Một ví dụ của việc này là khi Đức Chúa Trời hứa ban một con trai cho hai lão niên Abraham và Sarah, là người son sẻ. Đây không phải là một lời hứa rằng tất cả phụ nữ son sẻ đều có thể yêu cầu và mong đợi sự trả lời của Đức Chúa Trời.

       Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng đã đưa ra những lời hứa chung. Ví dụ, Ngài đã hứa không bao giờ rời bỏ chúng ta. (Hê-bơ-rơ 13:05 b, Chúa hứa: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!”)  Ngài cũng hứa sẽ trở lại vì chúng ta. (Giăng 14:03b, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó). Những lời hứa này liên quan đến tất cả các tín hữu. Và rồi có hai loại lời hứa chung: loại có điều kiện và loại vô điều kiện.Cả hai lời hứa đề cập liền ở bên trên thuộc loại lời hứa chung và vô điều kiện; chúng không đòi hỏi gì ở người tín hữu.

       Tuy nhiên, các Lời của Phi-líp 4:19 (Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu sang vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su) và Thi Thiên 37:4 (Hãy vui thỏa trong CHÚA, Rồi Ngài sẽ ban cho bạn mọi điều lòng bạn ao ước) cùng những lời hứa khác giống như vậy là có điều kiện. Những lời hứa này đòi hỏi một điều gì đó ở nơi người tín hữu. Trong Phi-líp 4:19, điều kiện là chúng ta phải ở trong Đấng Christ. Tương tự như vậy trong Thi Thiên 37:4, người tín hữu phải sống cho Ngài và trọn vẹn đầu phục ý muốn của Ngài.

Rõ ràng là, mối quan hệ phải đạt đến trước khi có một yêu cầu.

Theo Dr. Charles Stanley (dch)T

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like