Home Dưỡng Linh Hết Lòng Trong Việc Làm

Hết Lòng Trong Việc Làm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta, vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Chúa, là Đấng Christ, mới thật sự là Đấng anh chị em đang phục vụ. (Cô-lô-se 3:23-24).

    Các cuộc trò chuyện nơi làm việc thường xoay quanh những thành tích, quyền, và phần thưởng. Tôi có được đối xử công bằng không? Tôi có nhận được nhận biết đủ? Tôi cũng xứng đáng để được tăng lương hoặc thăng chức như các người khác chứ?

      Đức Chúa Trời kêu gọi con cái của Ngài vào một cách thức suy nghĩ và làm việc khác hơn để đánh dấu chúng ta thuộc về Ngài. Cách thức này được gọi là ‘sự phục vụ như tôi tớ’. Chúa Giêsu rời khỏi thiên đàng để làm một người đầy tớ như chép trong Phi-líp 2:6-7 “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;  chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người“, và chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài cũng bắt chước cách khiêm nhường của Ngài. Cho dù chúng ta ở trong mục vụ hay là đang làm công ăn lương, thì làm việc vì lợi ích của người khác vẫn là sự chú trọng của chúng ta. Chúng ta phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình qua nhiều cách thức, hầu giúp đỡ các người khác trong cơ sở, như thế mới có thể thành công và đạt các tiêu chuẩn đã nêu ra. Qua đường lối tiếp cận ‘như tôi tớ phục vụ’ trong các công việc dự trù, chúng ta sẽ đặt ít quan trọng về phần mình song nhiều hơn vào những người xung quanh. Chất lượng việc làm của chúng ta cũng sẽ cải thiện. Trong khi văn hóa chúng ta đánh giá trên tính độc lập và tự đề cao, thì những phẩm chất này không quan trọng trong mắt của Đức Chúa Trời. Xây dựng vương quốc của Ngài qua sự giúp đỡ những người khác mới là.

   Nỗi lo sợ đang bị lời dụng hoặc ngược đãi có thể cám dỗ chúng ta thôi giúp đỡ người khác. Những tình huống này có thể xảy ra cho các tín hữu, nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng chúng ta sẽ được nhiều hơn là những điều gì chúng ta mất đi trong đời này vì lợi ích của Ngài (Ma-thi-ơ 05:05). Thông qua những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta biết Ngài đánh giá cao và tôn trọng những con người chọn sống và làm việc theo cách của Ngài 1 Phi-e-rơ 5:6 “Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên”

Công việc của bạn có đặc tính của một thái độ ban cho với “người khác làm trung tâm” không? Hãy nhớ rằng, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, những người phục vụ là những người nhận được vị trí hàng đầu. (Mark 9:35)

Theo Charles Stanley (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like